Aicinām gatavoties Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam-izstādei “Ziedonis.Pasaule.Es.”

2022. gada rudenī, no 25. oktobra līdz 30. novembrim, notiks Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “Ziedonis.Pasaule.Es.”. Konkursu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klasi.

Konkursa mērķi – radošās pašizpausmes, fantāzijas un dizaina domāšanas attīstības sekmēšana, intereses veicināšana par Imanta Ziedoņa literāro daiļradi un radošo darbību.

Dalībnieki aicināti radīt laikmetīgus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus, iedvesmojoties no šādiem I.Ziedoņa literārajiem darbiem: “Krāsainās pasakas”; dzejoļu krājuma “Motocikls”, kuru raksturo vārdi: jaunība, trauksme, aizraušanās, izraušanās no ierastā, ceļš, cilvēka attīstība un pilnveide; dzejoļu krājumiem “Es ieeju sevī”, “Taureņu uzbrukums”, “Viegli”, kā arī “Epifāniju” 1. un 2. grāmatas, kur turpinās ceļa tēma, personības attīstība, izaugsme, pietāte pret cilvēkiem un pasauli, harmonijas meklējumi sevī un pasaulē.

Dalībnieki veido individuālos, kopdarbus (no divi līdz trīs autori) un grupas darbus (vairāk kā trīs autori): vizuālajā mākslā: zīmējumus, gleznojumus, kolāžas, atklātnes, markas, kā arī citus divās dimensijās veidotus darbus; vizuāli plastiskajā mākslā: dekoratīvus mākslas objektus, dizaina priekšmetus –  krūzes, šķīvjus, kārbas, tekstila izstrādājumus, somas, jostas, piespraudes, spēles, kā arī citus trīsdimensiju darbus dažādās tehnikās; digitālo darbu izdrukasfotogrāfijas.

Konkursa-izstādes Nolikumu skatīt ŠEIT. Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2022. gada 20. oktobrim!

Imants Ziedonis /03.05.1933. – 27.03.2013./

Viens no izcilākajiem 20. gs. otrās puses latviešu dzejniekiem un publicistiem, epifāniju, literāro pasaku, dokumentālās prozas,  kino scenāriju autors. Aizsāka Dižkoku atbrīvotāju kustību, kas turpinās mūsdienās. Imants Ziedonis daudz apceļojis dzimto zemi, atklājis un aprakstījis tās skaistumu, cilvēkus, sadzīvi, notikumus, kultūru.

Grāmata “Krāsainās pasakas” pirmo reizi izdota 1973.gadā, tulkota vairākās valodās: franču, angļu, itāļu, krievu, rumāņu, bulgāru, poļu, vācu, armēņu, gruzīnu u. c. valodās. 1976. gadā saņēmusi Starptautiskās jauniešu grāmatu padomes (International Board on Books for Young People) Hansa Kristiana Andersena Goda diplomu.

Latvijas Kultūras kanonā iekļauti Ziedoņa dzejoļu krājumi: “Es ieeju sevī” (1968)  “Taureņu uzbrukums” (1988), “Epifāniju” 1. un 2. grāmata (1971, 1974).

Dzejnieka radītā pasaule ir plaša un dziļa,  aizsāktās domas un idejas ir aktuālas vēl joprojām, jo runā par cilvēkiem svarīgām tēmām. Runā par pasauli visplašākajā tās izpratnē, visvairāk par cilvēka iekšējo pasauli, par cerībām, sapņiem, ilgām. Valodā kādā runā Imants Ziedonis ir bagāta, tēlaina, tā atraisa domas, rosina iztēli un fantāziju.

Lai radoši!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā specialiste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā