Aicinām apmeklēt izstādi “IDEJU PROJEKCIJAS” MJC “Praktiskās estētikas skola”

Pulciņš Rokdarbi un rotas darbojas jau vairāk nekā 10 gadus pedagoga Ilzes Gurtlavas vadībā. Šajā izstādē apkopoti pēdējo 5 darba gadu labākais veikums, kas godalgots dažādās izstādēs un konkursos.

Pulciņš Rokdarbi un rotas sava radošā ceļa sākumā ilgi meklēja veidu, kā labāk atspoguļot konkrētu māksliniecisko ieceri. Sākotnēji tas bija centrēts vairāk uz individuāliem audzēkņu darbiem, bet laika gaitā izkristalizējās ideja par audzēkņu kopdarbu veidošanu, kas bieži bija saistīta ar kāda noteikta konkursa tēmas atspoguļojumu. Pulciņa dalībnieku radošās idejas tika sintezētas un iemiesotas kopējā mākslinieciskajā projekcijā, kur ikviens varēja pielikt roku kopdarba veidošanā.

Pulciņa dalībnieku māksliniecisko projekciju tēmu loks ir visplašākais – sākot ar saules rakstiem un spēka zīmēm Latvijai, beidzot ar skudru dzīvi, ziediem un augiem. Bērni veidojuši arī darbus iedvesmai un praktiskai izmantošanai atpūtas brīžos.

Ceļš mākslas pasaulē nekad nav vienkāršs. Tas saistīts ar nebeidzamiem meklējumiem un radošām atklāsmēm, kuras palīdz pilnveidot pulciņa Rokdarbi un rotas radošo rokrakstu.

Izstāde apskatāma MJC Praktiskās estētikas skolas Izstāžu zālē līdz 11. februārim.

Izstādi organizēja: Ilze Gurtlava
Informāciju sagatavoja: Dace Krūmiņliepa