Aicinām apmeklēt izstādes ciklā “Tikšanās”

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” I stāva vestibilā 2019.gada
marta mēnesī izstāžu ciklā “Tikšanās” skatāmas divas izstādes. Rīgas 15.vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa
audzēkņu darbi, skolotāja Jeļena Sidorenko. Darbos atspoguļota Latvijas
ainava dažādos gadalaikos. Tās daudzveidību un savu iekšējo sajūtu audzēkņi
uztvēruši, fiksējuši un atspoguļojuši, izmantojot dažādas tehnikas. Skatītājiem
ir iespēja sajust lirisku noskaņu.

Pavisam līdzās Pamatskolas „Rīdze” interešu izglītības centra zīmēšanas studijas „Brīnumotiņa” audzēkņu radošie darbi izstādē ar nosaukumu „Lelles Sofijas ceļojums”, skolotāja Ilze Pomerance. Lelles, gribas domāt, ka ir senākās rotaļlietas. Pamatskolas audzēkņi savos darbos dodas ceļojumā ar konkrēto lelli Sofiju. Izstaigājot dažādas Latvijas vietas, lelle apciemo bērnu un jauniešu centru, lai  parādītu savus ceļojuma iespaidus.

Nāc un skaties!

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe Viva Dzene