Aicinām apmeklēt bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa 1. kārtas izstādi “Rīgas toņi un pustoņi”!

Izstādē piedalās Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņi.

Konkursa-izstādes  mērķi ir:

sekmēt bērnu un jauniešu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai;

sniegt iespēju konkursa dalībniekiem 2023. gada vasarā piedalīties VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” mākslas programmās.  Tēma “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Organizatori: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas interešu izglītības metodisko centru sadarbībā  un Valsts Izglītības satura centru.

Dalībnieki tika aicināti iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības. Radīt laikmetīgus mākslas darbus, akcentēt raksturīgo, būtisko vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, nākotnes vīzijā, redzējumā par Latviju, Rīgu, skolu.

Izstādes norises vietas:

  • Centra rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Krišjāņa Barona ielā 99.

Paldies bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” direktorei Mārai Vilciņai par telpu nodrošinājumu! rigas-toni-A1+3mm-print (1)

Paldies izstādes darbu noformētajām un izstādes ekspozīcijas veidotājām Mārai Mickevičai, Dagnijai Ramanei!

  • Ziemeļu rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14.

Paldies bērnu un jauniešu centra “Laimīte” direktorei Aivai Sarmai par telpu nodrošinājumu!

Paldies izstādes darbu noformētajai un izstādes ekspozīcijas veidotājai Laimai Cēsniecei!

  • Vidzemes priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Silciema ielā 3.

Paldies bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” direktoram Vladimiram Šibājevam par telpu nodrošinājumu!

Paldies izstādes darbu noformētajiem un izstādes ekspozīcijas veidotājiem Aijai Kalniņai, Baibai Kurganei, Ināram Olderam!

  • Latgales priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19a.

Paldies bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktoram Edgaram Šāblim par telpu nodrošinājumu!

Paldies izstādes darbu noformētajām un izstādes ekspozīcijas veidotājām Ilzei Rimicānei, Ingai Korņejevai!

  • Zemgales priekšpilsētas Iestādes Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” Altonavas ielā 6.

Paldies Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” direktorei Mārai Bernandei par telpu nodrošinājumu!

Paldies izstādes darbu noformētajām un izstādes ekspozīcijas veidotājām Dacei Endziņai, Elīnai Bindei-Dzelzītei!

  • Kurzemes rajona Iestādes Kultūras un atpūtas centrā “Imanta”, Anniņmuižas bulvārī 29.

Paldies Kultūras un atpūtas centra direktorei Aijai Dziedātājai par telpu nodrošinājumu!

Paldies Kultūras un atpūtas centra projektu vadītājai Līgai Ploriņai par atsaucību un atbalstu!

Paldies izstādes darbu noformētajām un izstādes ekspozīcijas veidotājām Guntai Apsītei, Ingrīdai Smilškalnai!

Paldies Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai,  Centra, Ziemeļu rajonu koordinatorei Kristīnei Lāriņai, Vidzemes priekšpilsētas koordinatorei Ilzei Herbergai, Zemgales priekšpilsētas koordinatorei Aldai Bēvaldei,  Latgales priekšpilsētas koordinatorei Ilzei Rimicānei,  Rīgas interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītājai metodiskajā darbā Marinai Lučko, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājam Gunāram Antapsonam  par atsaucību un darbu!

Pielikumā ieskats izstādē!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists