Aicina piedalīties vides izziņas konkursa “Iepazīsti Latvijas dabu” pirmajā (neklātienes) kārtā

Ar mērķi veicināt izpratni par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi dabā un ilgtspējīgu attīstību, iepazīstot dabas vidi, Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko vides izziņas konkursu “Iepazīsti Latvijas dabu – 3”.

Konkursā aicina piedalīties Rīgas skolu, interešu izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu 3.-9. klašu skolēnus individuāli vai veidojot 2-3 dalībnieku komandas.

Šī gada konkursa tēma ir “Mitrāji”. Mitrāji ir ekosistēmas, kas pastāvīgi vai periodiski uzkrāj ūdeni, piemēram, ezeri, upes, purvi, dīķi, palienu pļavas.

Pirmā (neklātienes) kārta norisināsies no 2020. gada 1. maija līdz 28. septembrim. Šajā laika periodā dalībniekiem jāizpilda mājas darba uzdevumi un jāveic pētījums “Bioloģiskā daudzveidība mitrājā”. Labāko sniegumu uzrādījušie dalībnieki/komandas turpinās dalību konkursa 2. kārtā 2020. gada 28. oktobrī Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88, Rīgā.

Vairāk informācijas konkursa nolikumā.

Informāciju sagatavota: Sanita Zīverte, RJTC izglītības metodiķe