Aicina piedalīties Starptautiskā zīmējumu konkursā “Kultūras mantojums – jauniešu redzējums 2017”

Rīgas pilsēta ir Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas (Organisation of the World Heritage Cities-OWHC) biedrs. Organizācijas partnerpilsēta Benska Štiavnica (Slovākija) jau 22. gadu rīko zīmējumu konkursu skolēniem “Kultūras mantojums – jauniešu redzējums 2017” (World Heritage – A Youthful Vision), kura mērķis ir popularizēt savu vai kādu citu Pasaules kultūras mantojuma pilsētu jauniešu redzējumā.

Banská Štiavnica mēra ielūguma vēstule (ENG)

Dalībai konkursā ir šādi noteikumi:

  • darbi jāiesniedz pēc vecuma grupām – līdz 9 gadiem, 10-12 gadi un 13-15 gadi;
  • zīmējumi, akvareļi, linogriezumi, kolāžas u.c. jāiesniedz standarta atklātņu formātā 10x14cm, jānosūta kopējā aploksnē no visas skolas uz kuras jābūt norādei “Vision 2017”;
  • zīmējumam jānosedz visa atklātnes virspuse, bet aizmugurē jānorāda dalībnieka pilns vārds, uzvārds, vecums un pilna skolas atpakaļadrese (drukātiem burtiem);
  • zīmējumu tēmas – vēsture, iespaidi, mākslas liecības, ikdienas dzīve, iedzīvotāji, nākotne – visas ieteiktās tēmas, lai rosinātu dalībnieku radošumu;
  • viens dalībnieks var iesniegt līdz pat trim dažādiem zīmējumiem.

Darbi jānosūta konkursa organizatoriem, lai tie tiktu saņemti līdz 2017. gada 30. aprīlim. Adrese:

Mestský úrad

Henrieta Godová

Radničné nám. 1

96924 Banská Štiavnica

Slovak Republik