Aicina piedalīties Latvijas izglītības iestāžu stikla (vizuālās un vizuāli plastiskās) mākslas konkursā – izstādē “Komponistam Imantam Kalniņam – 80”

Krišjāņa Barona Muzejs sadarbībā  ar  “Labas valodas fondu “Vārda meistari”” organizē Latvijas izglītības iestāžu stikla (vizuālās un vizuāli plastiskās) mākslas konkursu – izstādi “Komponistam Imantam Kalniņam – 80″. Konkurss notiek no 2021.gada 27.janvāra līdz 2021. gada 21.maijam.

Konkursa mērķi ir rosināt izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas pulciņu un studiju audzēkņu interesi par latviešu mūsdienu izcilo komponistu, kā arī veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, izteikt sevi ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, ietērpjot stikla mākslas valodā cita mākslas veida – mūzikas tēlus.

Konkursa tēma:

  • dalībnieki vizuāli un vizuāli plastiski stiklā atspoguļo latviešu komponista Imanta Kalniņa bērniem un jauniešiem rakstīto dziesmu varoņus un dziesmās atspoguļoto tematiku, ainas un notikumus, atveidojot tos stikla mākslas darbos (gleznojumi, mozaīkas, kausējumi, gravējumi, aplikācijas, skulptūras utml.).
  • pēta latviešu komponista Imanta Kalniņa daiļradi, viņa mūzikas stilu un īpatnības, viņa daiļrades ietekmi un nozīmi Latvijas kultūrā un klausās komponista darbus.

Konkursā piedalās Lavijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas pulciņu un studiju audzēkņi šādās vecuma grupās:

  • sākumskolas vecuma grupa (1. – 4.klase);
  • pamatskolas vecuma grupa (5. – 9. klase);
  • vidusskolas vecuma grupa (10. – 12. klase un jaunieši līdz 25 gadiem);
  • speciālo izglītības iestāžu audzēkņu grupa.

Visi konkursa darbi piedalīsies gala izstādē, kas tiks atklāta 2021. gada  27. maijā plkst. 17.00. Krišjāņa Barona muzejā, Kr. Barona ielā 3, Rīgā.

Plašāka informācija par dalību konkursā pieejama KONKURSA NOLIKUMĀ.

Jautājumi un informācija par Konkursa norisi: Inga Jaunzeme – Grīnvalde, 26661199, inform.inga@gmail.com.