17. decembrī notiks I.Brants metodiskā materiāla-grāmatas “Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna – grafiskās tehnikas” atvēršanas svētki

 

Piektdien, 2021. gada 17. decembrī, plkst. 11.00 bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā, notiks bērnu un jauniešu centra “Laimīte” interešu izglītības skolotājas Ineses Brants izstrādātā metodiskā materiāla – grāmatas “Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna – grafiskās tehnikas” atvēršanas svētki. Pasākums notiks zaļajā režīmā, interesentus aicinām iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi info@intereses.lv.

Inese Brants ir māksliniece, keramiķe un Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” skolotāja kopš 1996. gada, aktīvi piedaloties arī metodisko materiālu izstrādē. Inese Brants ir 2020. gada Interešu izglītības metodisko materiālu skates laureāte, nu Ineses iesniegtais skates metodiskais darbs iznācis grāmatā.

Šobrīd, kad sāk mazināties praktiskās zināšanas porcelāna apgleznošanas mākslā, autores metodiskais darbs varētu sekmēt mākslas pedagogu izpratni un  profesionālo kompetenci par porcelāna apgleznošanas mākslu un tās piedāvātajām iespējām mākslas skolu un interešu izglītības pedagogiem vizuāli plastiskās mākslas jomā. Īpaši nozīmīgs metodiskais darbs ir jaunajiem skolotājiem profesionālās meistarības pilnveidošanai, jo darbā tiek piedāvāts bagātīgs ieskats  skolotājas I.Brants darba pieredzē,  zinātniskajā, tehniskajā literatūrā par tēmu, kā arī starptautiskajā pieredzē.  Ar darbu fotoattēliem ilustrētas sasniegtās vizuāli estētiskās kvalitātes, porcelāna apgleznošanas grafisko tehniku inovatīvais  pielietojums.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu grāmatas izdošanai.