Kursi: Ziemassvētku rotājumi no tekstila

23.novembrī un 24.novembrī notika12. stundu kursi – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”, lektore Lolita Sīmane.

Nodarbībās skolotājas iepazinās ar mini tekstilmākslas noslēpumiem -veidoja telpiskus rotājumus origami tehnikā. Ierosmes varēja smelties gan Ziemassvētku noformējumam, gan dažādiem citiem svētkiem.

Tekstilmozaīkas izcelsme un attīstība ir sena. Sākums tai var būt Ēģiptē. Ķīnā, Persijā vai citur līdz pat Amerikai. Tās aatīstība bija saistīta līdz ar vēsturisko migrāciju no Eiropas uz Ameriku labākas dzīves meklējumos. No drēbju atgriezumiem darināja lietojamus priekšmetus –segas, aizkarus, paklājus, vestes, cepures u.c. arī rotājumus.

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe Viva Dzene