1. decembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiks vokālo ansambļu svētki “Mīlestības diena Latvijai”

1. decembrī plkst. 12 kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiks pirmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambļu svētki “Mīlestības diena Latvijai”. Svētkos piedalīsies 17 vokālie ansambļi no 10 izglītības un kultūras iestādēm.  Svētkos Ansambļu dziedājumi mīsies ar radošiem starpbrīžiem, kuros gan bērni, gan vecāki varēs iesaistīties dažādās interešu izglītības radošajās meistardarbnīcās un citās aktivitātēs. Svētku koncerts notiks divās daļās, meistardarbnīcas darbosiesno plkst. 11.00 līdz 15.00. Ieeja pasākumā bez maksas.

I DAĻA, PLKST. 12.00
Nr.p.k. Dziesma Izglītības iestāde Vokālais ansamblis Vadītājs/i
1. “Pēdiņas sniegā”/ L. Sauliete K/p „Ziemeļblāzma” Nāriņa Kristīne Žogota
2. “Lūgums mākonītim”/ L. Sauliete
3. “Latvijas dzimšanas dienai”/ J.Circene BJC “Rīgas Skolēnu pils” vokālais ansamblis “Rīga” Marta Ļubimova
4. “Zaķīšu deja”/ A.Altamnis, A. Auziņš
5. „Aitiņa”/ Imants Paura Rīgas 19.vidusskola Vokāla studija „Rozīnes” Žanneta Volņanko
6. „Eža bungas”/ Ē. Siliņš, G.Viers, atdz. I. Lasmanis
7. Mana Dzimtene, mana Latvija/ Lolita Sauliete BJC “Laimīte” Vokāla studija “Bella” Nataļja Jekimova
8. Saule, saulīte/ D. Robule, O. Vāciets
9. “Kas vēl ir?”/ Laila Ābola, Vitauts Ļūdēns BJC “IK Auseklis” Stariņi Veneta Dubrova
10. “Kamēr eži migās migs”/ Dzintra Ādamsone, Dzintra Ādamsone
11. „Cūciņ, mana rūķainīt ”/ L.t.dz., M. Zelmene Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” ”MĀRĪTES” Aija Liepiņa
12. „Ar vilciņu Rīgā braucu”/ L.t.dz.
13. Skaista mana tēvu zeme/ Ina Aizgale Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola” Bērnu vokālais ansamblis „Pīlādzītis” Andra Krūmiņa
14. Bizbizmārīšu maršs / Dace Robule
15. “Skudriņas”/ Dace Robule BJC “Rīgas Skolēnu pils” Kora studija “Odziņas” Dita Bērziņa, Sondra Beitāne
16. “Greizie rati”/ Daira Vītola
17. “Ir baltā ziema klāt” Aija Ozola KOPDZIESMA
II DAĻA, PLKST. 14.00
Nr.p.k. Dziesma Izglītības iestāde Vokālais ansamblis Vadītājs/i
1. „Cielava, baltgalve”/ L.t.dz. Rīgas 19.vidusskola Vokāla studija „Rozīnes” Žanneta Volņanko
2. „Klausies!”/ V. Vītola
3. Baltais solījums/ D.Robule, M.Cielēna BJC „Laimīte” BELLA Linda Mennika
4. Dzimšanas diena Latvijai/ L.Sauliete
5. „Danco, buciņ! ”/ l.t.dz., M. Zelmane Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” ”MĀRĪTES” Aija Liepiņa
6. „Do, re, mi dziesmiņa”/ M. Zelmene, A. Ločmelis
7. „Rīga”/ Inga Gaile, Ojārs Vācietis Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija AVE SOL SAULESSVECE Ginta Āriņa
8. „Kas tur mežā rībeja?”/ L.t.dz. Gintas Āriņas apdarē
9. “Daugaviņa lielījāsi”/L.t.dz. Aldoņa Kalniņa apdarē Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” “Avotiņš” Nataļja Čigire
10. “Ziemassvētki klāt”/ S. Bērziņa
11. “Vai tu zini, eglīte”/ M. Bičuka, Dz.Rinkule-Zemzare VEF kultūras pils Bērnu vokālā studija „MOMO” Dagnija Kravale, Elīna Sēja-Birzaka, Kristīne Tomiņa-Stafecka
12. “Lēni, lēni sniedziņš sniga”/ E.Dombrovska
13. “Ābolītis”/ Valdis Zilveris, Dina Bitēna Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija AVE SOL “MAGONĪTE” Ieva Bukeiko
14. “Parka vēstules”/ Valdis Zilveris, Artūrs Goba
15. „Apsveikums Latvijai”/ Laila Ābola
16. Dziesma par vienu lāci/ Dace Cibe, Māra Zālīte VEF kultūras pils MINI POPPY Gunta Stade
17. Kinderoliņa jeb kas kinderoliņai vēderā/ Andris Rijnieks, Santa Vesko
18. Vita Siliņa, Inguna Cine

“Dziesmiņa māmiņai”

Rīgas Latviešu biedrības nams “Knīpas un knauķi” grupa “Ķīvītes” Jonita Štoma, Sanita Sējāne, Edīte Putniņa
19. “Eglīte grib rotiņas” Gunta Leine, Antra Leine
20. “Ir baltā ziema klāt” Aija Ozola KOPDZIESMA