​ Zināmas uzstāšanās secības Rīgas izglītības iestāžu koru konkursam, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

No 2024.gada  5. līdz 8. martam dimdēs Rīga –  uzstāsies skanīgie Rīgas izglītības iestāžu kori, kuri ir uzsākuši gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

 Aicinām iepazīties ar uzstāšanās secībām:

Uzstāšanās secība 05.03.2024.
Uzstāšanās secība 06.03.2024.
Uzstāšanās secība 07.03.2024.
Uzstāšanās secība 08.03.2024.

Kolektīva vadītājam konkursā jāierodas ar katra dalībnieka vecāku vai viņa aizbildņa parakstītām atļaujām (nolikumā pielikums Nr. 3), kuras jāiesniedz vērtēšanas komisijai.

Dalībniekiem konkursā lūdzam ierasties ne ātrāk kā pusstundu pirms paredzētās uzstāšanās. Pēc uzstāšanās kolektīvam piešķirtā sagatavošanās telpa ir jāatstāj.

Novēlam visiem veiksmi un izdošanos! Lai top!

Atbildīgā par Konkursa norisi Centra galvenā speciāliste Ilona Plūme, e-pasts: iplume3@edu.riga.lv, tālrunis 28443757

 

Foto: Roberts Blaubuks

Informāciju sagatavoja Ilona Plūme

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste