Zināmas Rīgas vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023” uzstāšanās secības

No 2023 .gada 7.  februāra līdz 10. februārim  Rīgas izglītības iestādēs norisināsies  Rīgas Vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2023” I kārta. Aicinām klausītājus un atbalstītājus!

Kolektīvu vadītājiem jāsagatavo konkursa dziesmu nošu materiāls trīs eksemplāros un jāiesniedz vērtēšanas komisijai pirms priekšnesuma.

Aicinām dalībniekus ierasties ne atrāk kā pusstundu pirms sava uzstāšanās laika.

Uzstāšanās secības:

7.02.2023. Rīgas Juglas vidusskola

08.02.2023. Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrs “Altona”

09.02.2023. Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”

10.02.2023. Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”

Skanīgas balsis un veiksmi konkursā!