Vokāli instrumentālajam ansamblim “Vējš” – 25!

Šoruden Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” vokāli instrumentālais ansamblis “Vējš” un tā vadītāja Sintija Grava atzīmē ansambļa 25. jubileju!

Sintija Grava interešu izglītībā strādā kopš 1996. gada, darba gaitas uzsākot Bērnu un jauniešu centrā “Kurzeme”.

Sintija ir Austras Pumpures “bērns”. Smēlusies prieku, degsmi un iedvesmojusies no savas skolotājas, Sintija izveido savu ansambli “Vējš”, un jau 25 gadus pati ir kā “mamma” saviem ansambļa dalībniekiem. Šo gadu laikā skolotāja ar nebeidzamu pacietību simtiem bērnu ir ievadījusi brīnišķīgajā mūzikas pasaulē, mācot spēlēt ģitāru un dziedāt.

Notikumiem bagāta ir ansambļa radošā dzīve. Ilgus gadus vienojusi sadraudzība un dažādi radoši projekti ar Rostokas interešu izglītības centra teātra studiju. Sintija ieguvusi nometņu vadītāja apliecību, lai vairāk kā 10 gadu garumā organizētu izglītojošas radošās atpūtas nometnes savas studijas audzēkņiem. Ansamblis regulāri piedalās dažādos  projektos un koncertos, kā spilgtāko atzīmējot uzstāšanos  Imanta dienās Kuldīgā kopā ar grupu “Menuets”. No Rīgas domes ansamblis saņēmis apbalvojumu “Labā zvaigzne” par pašaizliedzīgu iesaistīšanos labdarības koncertu organizēšanās pansionātos un cietumā.  Sintija, kā vokāli instrumentāla ansambļa “Vējš” vadītāja, saņēmusi interešu izglītības gada balvu. Ansamblis visā pastāvēšanas laikā aktīvi piedalās dažādos konkursos iegūstot 1. un 2.pakāpes diplomus un godalgotas vietas. Pēdējos 15 gadus rīko sadraudzības festivālu – konkursu “Es un mūzika”, kurā piedalījušies ģitāristu ansambļi no visas Latvijas.

Sintija Grava dalās arī savā darba pieredzē ar citiem skolotājiem, regulāri piedaloties Rīgas interešu izglītības metodosiko materiālu skatē. Šogad, sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, iznāks Sintija Gravas un Ievas Mednes metodiskais darbs „Pirkstu veiklības vingrinājumi,  spēles un rotaļas elementi ģitārspēles pamatu apguvē”.

3.novembrī ansamblis gaidīs klausītājus 25.gadu jubilejas koncertā plkst.18.00  Imantas ielā 11a.

Lai skanīgi svētki un radošs turpinājums!

Informāciju sagatavoja Ieva Medne

Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” izglītības metodiķe