Vides interešu izglītības pedagogu kursi “Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē”

Valsts izglītības satura centrs organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 12 stundu kursus „Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē”. Kursos dalībnieki apgūs aktualitātes ilgtspējīgas attīstības jomā Latvijā, uzzinās, kā attīstīt ilgtspējīgai nākotnei nepieciešamās kompetences, darbojoties dažādos vides izglītības projektos, diskutēs par izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējām skolā un interešu izglītībā.

Kursu nodarbības notiks 2021. gada 9., 16. un 23. februārī plkst. 14.00 tiešsaistē. Dalībnieku pieteikšanās līdz 2021.gada 2.februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://forms.gle/EP5ZeCfGcvb69PSR7 .

Vairāk informācijas:

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv; tālr. 60001630