Valsts svētku nedēļas ietvaros aicinām apmeklēt Rīgas interešu izglītības metodiskā centra rīkoto Svētku pasākumu

Valsts svētku nedēļas ietvaros aicinām apmeklēt Rīgas interešu izglītības metodiskā centra rīkoto Svētku pasākumu, kurā ietilpst:

  • Lekcija/prezentācija “Baltāsbaznīcas ielas 14 ēkai – 115!”
  • Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku foto konkurss – izstāde “Mana un Mūsu – Latvija – Tēvzeme – Dzimtene” atklāšana.

2023.gada 15.novembrī, plkst.11.00, Baltāsbaznīcas ielā 14.

Lektors Guntis Vāveris – Latvijas Universitātes Vēstures un doktora grāda pretendents humanitārajās zinātnēs vēsturē, arhīva eksperts uzziņu sistēmas jautājumos Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmas nodaļā.

Ēkas nozīmīgākie datumi.

1908. gadā Augusts Dombrovskis (16.07.1845. – 13.11.1927.) Vecmīlgrāvī uzceļ Proģimnāziju zēniem un meitenēm. Ēkas plānu zīmējis un būvdarbus vadījis pats A.Dombrovskis.

Virs ieejas izglītības iestādē uzraksts “Darbs pārspēj visu”.

Rakstnieks Anšlavs Eglītis romānā “Cilvēki mežā” Augusta Dombrovska darbību raksturojis kā “varoņleģendu no aizmūžīgās mitoloģijas”.

Augusts Dombrovskis ir izcila un apbrīnojama personība! Skolā nav gājis nevienu dienu un izglītību ieguvis pašmācības ceļā, lasīt un rakstīt iemācījusi māte. Kokrūpnieka, mecenāta, kultūras darbinieka, vijoļmeistera Augusta Dombrovska devums latviešu tautai ir milzīgs, unikāls, ievērojams un izcils!

1996.gadā ēka Baltāsbaznīcas ielā 14 atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli.

Kopš 1908. gada līdz 2023.gadam ēkā darbojušās vairāk kā 10 izglītības iestādes.

No 2019.gada Baltāsbaznīcas ielā 14 ir bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”.

 

Pēc lekcijas aicinām uz Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku foto izstādes “Mana un Mūsu – Latvija – Tēvzeme – Dzimtene” atklāšanu.

 

Šī būs Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieku 4. izstāde.

Dalībnieki tika aicināti iesniegt fotogrāfijas par sekojošām tēmām:

· Tradīcijas.

· Valsts svētki.

· Dziesmu un deju svētki.

· Svētki.

· Ievērojamas un nozīmīgas vietas Latvijā (arhitektūra, pieminekļi, kultūras vietas u.c.)

· Ievērojamas un nozīmīgas personas Latvijā.

· Nozīmīgas personas man (vecvecāki, vecāki, brāļi un māsas, skolotāji, mākslinieki u.c.)

· Nozīmīgas vietas man (dzimtās mājas, iestādītais koks u.c.)

· Nozīmīgs mirklis man.

 

Izstādē varēs apskatīt arī fotogrāfijas ar Baltāsbaznīcas ielas 14 ēku laiku lokos.

Informācija publikācijas sagatavošanai ņemta no pieejamās informācijas kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā Novadpētniecības nodaļā, grāmatā par “Augusts Dombrovskis. Mūžs un veikums.”, autors Andrejs Grāpis.

Plakāti  izdrukai   ŠEIT Ēkai 115    ŠEIT Fotoizstāde

Paldies mūsu Metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai par atbalstu un iesaistīšanos!

 

Informāciju sagatavoja

Elita Kalnača

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

galvenais speciālists vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā