Valsts izglītības satura centrs rīko 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus mūsdienu deju pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs no š.g. 15. līdz 19. martam rīko mūsdienu deju pedagogiem 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Aktualitātes mūsdienu deju apguves programmu īstenošanā un mācību metožu pielietošanā”.

Kursu tematika dos iespēju pedagogiem pilnveidot un nostiprināt savas zināšanas dejas mākslā un ar to saistītajās jomās. Kursu programmā tiks iekļautas praktiskas nodarbības dažādos deju stilos, apmācību metodikā, kā arī lekcijas par pedagoga lomu darbā ar bērniem un jauniešiem, rūpēm par sevi un pilnveides iespējām.

Kursu norises laiks: š.g. 15. līdz 19.marts, katru dienu no 10.00-15.30/16.40 ar pauzēm nelielai atpūtai (atkarībā no situācijas, laiki var mainīties).

Norises vieta: attālināti Zoom platformā.

Dalības maksa: EUR 45.00 (četrdesmit pieci Euro un 00 centi) saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”. Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 2021.gada 11.martam saskaņā ar rīkotāja piestādītu rēķinu. Pēc apmaksas veikšanas lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz e-pastu: musdienu.deja@visc.gov.lv.

Ar savām zināšanām un pieredzi kursu laikā dalīsies pieredzējuši pasniedzēji kā Liene Bēniņa, Edmunds Vezāns, Ieva Vilkauša, Anna Dubrovska, Olga Spridzāne, Kristina Tumakova, Aleksandra Kolidzeja-Analte un citi pieredzes bagāti pasniedzēji. Par pedagogu izdegšanas profilaksi dalīsies praktizējoša priholoģe Iveta Aunīte, par komunikāciju ar dažādiem paaudžu cilvēkiem stāstīs Zanda Rubene, kā arī lekcija par aizrautību, radošumu un pedagoga lomu darbā ar bērniem un jauniešiem.

Interesentus aicinām pieteikuma anketu aizpildīt līdz 2021.gada 4.martam, lai laikus varam sagatavot visus nepieciešamos dokumentus. Pieteikuma anketa atrodama šeit: https://forms.gle/BEHmA4Bit294UxXq7