Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu mūsdienu deju pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu “Mūsdienu deju stili, žanri, to izpausmes formas un konkursu kategorijas” mūsdienu deju pedagogiem. 

Ar metodisko materiālu var iepazīties seit:  “Mūsdienu deju stili, žanri, to izpausmes formas un konkursu kategorijas

Rekomendācijas sniedza: Rita Spalva, Gunta Bāliņa, Edmunds Veizāns, Annika Andersone, Edīte Ābeltiņa, Elīna Gaitjukeviča, Anete Vanceviča, Ivetta Tamane, Olga Žitluhina, Inta Balode.

Materiālu apkopoja: Gunta Bāliņa.

Par metodisko materiāla sagatavošanu atbild Valsts izglītības satura centra vecākā referente Inese Leoho-Čudare, tālr. 60001627, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv