Valsts izglītības satura centrs izdevis apkopotu izdevumu “Mēs un deja”

Valsts izglītības satura centrs izdevis horeogrāfes, Deju svētku Goda virsvadītājas dr.paed. Ritas Spalvas apkopotu izdevumu  “Jaundeju konkurss “Mēs un deja” 2001 – 2019” (dr.paed.Rita Spalva, Zanda Mūrniece, Elita Priedīte).

Valsts izglītības satura centra rīkotais jaundeju konkurss “Mēs un deja” regulāri notiek kopš 2001. gada. Notikušie 15 konkursi un dalībnieku aktivitāte ir apliecinājums gan skatuviskās tautas dejas žanra popularitātei sabiedrībā, gan arī tā stabilitātei un dejas tradīcijas attīstības nepārtrauktībai. Konkurss ir arī viens no Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kustības kvalitātes garantiem, jo ir kā tilts starp horeogrāfu radošo devumu un svētku repertuāra veidošanas politiku. Konkursā ievērotās un prēmētās dejas tradicionāli tiek izmantotas novadu un valsts mēroga svētku norisēs, kā arī ieteiktas iekļaušanai deju kolektīvu repertuārā. Tās tiek saglabātas kā kultūras mantojums VISC izdotajos deju krājumos un videomateriālos. Izdevumā veidots atskats uz gandrīz 20 gados konkursos paveikto, izdarīti secinājumi par bērnu latviešu skatuviskās tautas dejas attīstības tendencēm, ietekmēm un autoru individuālo devumu, kā arī iezīmēta žanra nākotnes stratēģija.

Apkopojums veidots, izmantojot VISC rīcībā esošos konkursa nolikumus, protokolus un pārskatus. Katra konkursa ietvaros dejas sakārtotas atbilstoši programmai, t.i., kolektīvu uzstāšanās secībai.

Izstrādātais materiāls būs labs palīgs deju kolektīvu vadītājiem kā arī studentiem – bakalauriem, maģistrantiem un doktorantiem – pētniecības darbu izstrādāšanā.

Izdevums tapis gan tipogrāfiski iespiestā materiālā, gan pieejams digitāli.

Izdevējs un finansētājs – Valsts izglītības satura centrs.  Tipogrāfisko izdevumu kā VISC dāvinājumu saņems katrs no 372 skolu jaunatnes deju kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem.

Vairāk informācijas: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece, e-pasta adrese: zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628.

Informācija pārpublicēta no www.visc.gov.lv.