Valsts izglītības satura centrs aicina mūsdienu deju kolektīvu vadītājus uz semināru

Valsts izglītības satura centrs aicina novada/pilsētas mūsdienu deju jomas koordinatorus, kolektīvu vadītājus piedalīties seminārā 2021.gada 15.februārī plkst.11.00.

Norise ir plānota attālināti: https://zoom.us/j/96706458983.
Plānotā darba kārtība:
1. Paveiktais pagājušā gadā mūsdienu deju nozarē.
2. Plānotās norises 2021.gadā.
3. Citi aktuālie jautājumi.

Kontaktinformācija: Inese Leoho-Čudare, VISC Neformālās izglītības departamenta Dziesmu un deju svētku atbalsta nodaļas projektu vadītāja (tālr: 60001627, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv ).