Valodu kafejnīcas CAFE LINGUA sarunas atkal notiek

Katru otrdienu, laikā no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas telpās satiekas cilvēki, lai draudzīgā atmosfērā pie tējas vai kafijas tases praktizētu svešvalodas un iepazītu citas kultūras.

Valodu kafejnīca ir projekts neformālai valodu apguvei. Sarunās un diskusijās, spēlējot galda spēles un iepazīstot dažādas kultūras, dalībnieki “nemanāmi” praktizē svešvalodas, pārvarot komunikācijas barjeras, neuztraucoties par gramatiskām un izrunas kļūdām.

Lai valodu apguve būtu interesanta, to paplašinām ar Latvijas kultūras iepazīšanu uz sarunu aicinot dažādu nozaru ekspertus – māksla, vēsture, vide, literatūra, zinātne u.c. Nedēļas nogalēs organizējam Pierīgas dabas iepazīšanas pārgājienus un ekskursijas pilsētā kultūrvēstures iepazīšanai. Sarunas ar ekspertiem nav tradicionāla lekcija forma, kuras laikā ir bailīgi to pārtraukt un uzdot jautājumus. Dalībnieki uzdod jautājumus, izsaka viedokļus, tādejādi praktizējot valodu un mācoties būt sociāli aktīviem un iekļautiem kultūras procesos.

Valodu kafejnīca veiksmīgi notiek jau trešo gadu, iesākumā kā NBCL (Nordic-Baltic Cafe Lingua) – NORDPLUS projekts neformālai valodu apmācībai. Bet šajā – 2018. gadā Valodu kafejnīca tiek atbalstīta Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šogad kafejnīcā vairāk uzmanības veltam latviešu valodas praktizēšanai, palīdzot integrēties Latvijas kultūrā gan krievu valodā runājošajai sabiedrības daļai, gan Erasmus+ studentiem un Rīgā strādājošiem cittautiešiem.

Valodu izolācijas problēma.

Krievu valodā runājošajai sabiedrības daļai Rīgā maz vietu, kur praktizēt latviešu valodu. Krievvalodīgo ģimenēs, draugu lokā, skolā, .. visur tiek lietota krievu valoda. Uzrunājot neveiklā latviešu valodā latviešus – tie pāriet uz krievu valodu. Iedzīvotāji apgalvo, valodu kursu apmeklēšana, TV pārraides, radio, grāmatu lasīšana ir nepietiekama kvalitatīvai sarunvalodas apguvei. Tāpēc tādas vietas, kur brīvā atmosfērā var satikties krievu un latviešu cilvēki, daloties savās sarunvalodas zināšanās, ir ļoti nepieciešamas. Līdzīga situācija ir latviešiem ar krievu valodas apguvi. Tāpat liels pieprasījums iespējai praktizēt citas valodas – angļu, vācu, spāņu.

Paaudžu atsvešināšanās problēma.

Jebkurā jomā – skolās, darba vietās, sportā cilvēki tiek dalīti vecuma grupās. Rezultātā nenotiek paaudžu pieredzes apmaiņa un dialogs. Mūsu kafejnīcā aicināti gan jaunieši, gan pieaugušie un vecvecāki. Sarunām jābūt jēgpilnām. No iepriekšējās kafejnīcas pieredzes esam sapratuši, ka cilvēkus interesē tematiskas sarunas. Tāpēc uz sarunām aicinām dažādu kultūras jomu pārstāvjus. Tā ir kā unikāla iespēja satikties ar populāriem māksliniekiem, zinātniekiem, zinātniekiem, vēsturniekiem, tādejādi tuvinot dažādus iedzīvotāju slāņus un profesiju pārstāvjus.

Projekta mērķa grupas ir Rīgas iedzīvotāji, kas vēlas:

1) Praktizēt latviešu valodu. Rīgas krievu skolu skolēni, kas gatavojas latviešu valodas eksāmeniem, cilvēki, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību un darbu Latvijā.

2) Apgūt un praktizēt krievu un citas valodas, tādējādi paplašinot savas iespējas nākotnes darba tirgū.

3) Integrēties Latvijas kultūrā un sabiedrībā. Valodu kafejnīcā latviešu (un citu valodu) sarunvalodas apguve un kultūras iepazīšana ir kā vienojošais elements sabiedrības integrācijai Rīgas pilsētā, iecietības, etniskās saskaņas un starpkultūru dialogam.

Aicinām pievienoties mums un iepazīt valodas moderni, atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībai būt dinamiskiem mainīgā pasaulē.

Valodu kafejnīca notiek jau trešo gadu un ir bez maksas.

Otrdienās no plkst.17.00 līdz plkst.20.00

Rīgas Centrālās bibliotēkas telpās, Brīvības iela 49/53, 7. stāvs.

Kafejnīcu organizē Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”.

 

Projekts tiek finansēts Rīgas domes. Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Projekta koordinatore: Tatjana Gvozdeva

Mob. tel. 28232745

Facebook: https://www.facebook.com/CafeLinguaRiga/