Uzvara Rīgas interešu izglītības iestāžu angļu valodas pulciņu audzēkņu erudīcijas konkursā „Vai tu zini…?”

30.aprīlī Bērnu un jauniešu centra „Zolitūde” telpās risinājās gadskārtējais erudīcijas konkurss „Vai tu zini…?”, kurā piedalījās jaunākā vecuma angļu valodas pulciņu komandas no visiem Rīgas bērnu un jauniešu interešu izglītības centriem.

BJC „Rīgas Skolēnu pils” komanda rādīja Rīgas alfabētu „Riga ABC” un ieguva 1.vietu.

https://www.youtube.com/watch?v=tmlsFsjKxsk

Komandu pārstāvēja Valentīna Kuklina, Milāna Farino, Katrīna Kaže, Edijs Bušmanis un Sintija Ratkēviča.

Konkursā bērniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kas saistīti ar Rīgu – jāpazīst Rīgas pieminekļi, jāatmin mīklas, kas saistītas ar Rīgas arhitektūrā redzamajiem dzīvniekiem,  jārisina krustvārdu mīkla par Rīgas ielās redzamajiem transporta līdzekļiem un jāzina slavenākās Rīgas leģendas. Komandām bija jāsagatavo prezentācija par Rīgu angļu valodā.

Lilita Rubīne,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

angļu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja

lilita.rubine@inbox.lv