Uzmanību! Izmaiņas Metodiskā centra darbinieku kontaktinformācijā!

Informējam, ka  Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs darbinieki, ņemot vērā platformas noteikumu maiņu, no 2022. gada 1. maija turpmāk vairs nebūs sasniedzami, izmantojot domēna @intereses.lv e-pasta adreses.

Turpmāk informatīvais e-pasts, kuru lūdzam izmantot arī publicitātes informācijas nosūtīšanai intereses@riga.lv. Aicinām ar Centra speciālistiem sazināties, izmantojot Rīgas domes edu.riga.lv e-pastus.

Centra darbinieku kontaktinformācija
Vārds, uzvārds Amats E-pasts
INGA CIMIŅA Vadītāja icimina@edu.riga.lv
SANTA VANCĀNE Projektu vadītāja, vadītājas vietniece svancane2@edu.riga.lv
GUNĀRS ANTAPSONS Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājs gantapsons@edu.riga.lv
MARINA LUČKO Projektu vadītāja metodiskajā darbā mlucko@edu.riga.lv
ILONA PLŪME Galvenā speciāliste koru mūzikas jomā iplume3@edu.riga.lv
ARTA GRĪNA Galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā agrina@edu.riga.lv
ELITA KALNAČA Galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā ekalnaca2@edu.riga.lv
IVETTA TAMANE Galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā itamane@edu.riga.lv
INETA BĒRZIŅA Galvenā speciāliste tautas dejas jomā iberzina6@edu.riga.lv
DINA LIEPA Galvenā speciāliste folkloras jomā dliepa4@edu.riga.lv
REINIS VĒJIŅŠ Galvenais speciālists Teātra mākslas jomā rvejins@edu.riga.lv
ALDA BĒVALDE Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore abevalde@edu.riga.lv
ILZE RIMICĀNE Latgales priekšpilsētas pasākumu koordinatore irimicane2@edu.riga.lv

 

MAIJA FELDMANE Centra un Ziemeļu rajonu pasākumu koordinatore mfeldmane2@edu.riga.lv
ILZE HERBERGA Vidzemes priekšpilsētas pasākumu koordinatore iherberga@edu.riga.lv
OSKARS VAINAUSKS Video operators ovainausks@edu.riga.lv

Interešu izglītības aktualitātes joprojām būs pieejamas Centra mājas lapā www.intereses.lv