Ugunsdrošības konkurss Rīgas 4. klašu skolēniem

Novembra beigās un decembra sākumā Rīgas izglītības iestāžu 4. klašu skolēni tika aicināti piedalīties erudīcijas konkursā „Pieskati uguni!” Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un Ugunsdrošības  un civilās aizsardzības koledžā. Konkursa mērķis ir nostiprināt pamatzināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, padziļināt skolēnu izpratni par ugunsgrēka cēloņiem un sekām.

Šogad konkursā piedalījās 19 Rīgas rajonu/priekšpilsētu izglītības iestāžu 4. klašu skolēnu komandas. Konkurss norisinājās 2 kārtās:  pusfināli 28.un 30.novembrī un fināls 8.decembrī. Konkursa dalībniekiem pusfinālā Latvijas Ugunsdzēsības muzejā bija jāveic sekojoši uzdevumi:

 • mājas darba prezentācija
 • drošības ievērošana, lietojot sveces un radošā darbnīca ”Sveču marmorēšana”
 • teorētiskie jautājumi
 • medicīnas jautājumi
 • stafete

Pusfināla laureātu komandas tika aicinātas piedalīties konkursa finālā 2017. gada 8. decembrī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Fināla dalībniekiem bija jāveic sekojoši uzdevumi:

 • teorētiskie jautājumi
 • stafete-labirints “Evakuācijas ceļš”
 • plakāta “Pieskati elektroierīces!” zīmēšana un prezentācija
 • praktiskais uzdevums “Apģērba dzēšana”

Konkursa noslēgumā kadeti dalībniekus iepazīstināja ar ugunsdzēsēju mašīnām un aprīkojumu.

28.novembra pusfinālā laureāta godu izcīnīja: Rīgas Teikas vidusskolas, Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas un  Rīgas Kristīgās vidusskolas komandas.

30.novembra pusfinālā laureāta godu izcīnīja: Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Rīgas 92. vidusskolas un Rīgas 88. vidusskolas komandas.

8.decembra finālā 1.vietu ieguva Rīgas Ķengaraga vidusskolas komanda, 2. vietu – Rīgas Kristīgās vidusskolas komanda  un 3. vietu Rīgas 88. vidusskolas komanda.

Konkursa noslēgumā skolotājiem tika izdalītas aptaujas anketas par konkursa norisi.

Daļa atbilžu:

 • konkursa organizācijā viss bija lieliski, neko nevajag mainīt;
 • konkurss noritēja raiti, pārdomāti, ar “siltumu” un labestību;
 • tēma ļoti aktuāla 4.klases skolēniem, ieteikums konkursu organizēt arī citu vecuma posma skolēniem, piem.3.klasei, 9.klasei;

tika uzsvērta konkursa lielā nozīme nākotnes profesijas izvēlē –saistošais kadetu stāstījums par mācību procesu koledžā.

Konkursu organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu. Konkurss norisinājās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Ilze Rimicāne, Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale” izglītības metodiķe, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pasākumu koordinatore