Tuvojas pieteikumu iesniegšanas laiks vokālās mūzikas konkursam balsis 2024

Aicinām Rīgas izglītības un kultūras iestāžu vokālos ansambļus pieteikties Rīgas vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2024”. Konkurss norisināsies no 2024. gada 13. februāra līdz 1. martam Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības un kultūras iestādēs. Pieteikšanās konkursam līdz 5. februārim, (pieteikšanās saite zemāk)!

Konkursu organizē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru (turpmāk – Centrs).

Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas dod savu piekrišanu (2.pielikums), ka fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Departamenta un Centra tīmekļvietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos, tiešraidē.

 

Šeit ir dažas nepieciešamās saites, lai pieteikšanās būtu ērtāka:

PIETEKŠANĀS SAITE Balsis 2024

PIEKRIŠANA NEPINGADĪGA BĒRNA PERSONAS DATU PUBLISKOŠANAI saistībā ar dalību Rīgas vokālās mūzikas konkursā Balsis 2024

Vokālā ansambļa vadītājam konkursa norises dienā jābūt visu nepilngadīgo konkursa dalībnieku vecāku atļaujām bērnu personas datu publiskošanai.

Vokālās mūzikas Konkursa Balsis 2024 NOLIKUMS

Atbildīgā par Konkursa norisi Centra galvenā speciāliste Arta Grīna e-pasts agrina@edu.riga.lv

 

Informāciju sagatavoja 

Rita Sniedze

Rīgas Inerešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja