Turpinām iepazīstināt ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu radošā festivāla “Dejo ar vadītāju” laureātiem

Pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības centra mūsdienu deju grupa „Stils”, vadītāja Anna Kvelde

Deja „Pirmā mīlestība” 

Horeogrāfija Anna Kvelde un Beāte Ēķe 

Mūzika Tom Oddler

 

“Deju grupas „Stils” meitenes, izturot Covid 19 pandēmiju, spēja noturēt savu komandu. Mīlestība pret deju palīdzēja nezaudēt motivāciju un vēlmi turpināt dejot.

Grupas vērtības – dejotprieks, komandas darbs, ģimenes sajūtas radīšana. Svarīgi nevis radīt konkurenci grupā, bet iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes – strādāt un dejot komandā, trenēt pašdisciplīnu, veicinot katra dejotāja individuālo sniegumu. Katra mana dejotāja ir izteikta personība, ar savu raksturu, dzīves stāstu, kā arī pusaudžu vecumposmam raksturīgu tieksmi – apzināt savu iekšējo “es”.

Dejas “Pavasaris” nosaukums radās diskutējot ar meitenēm, jo katras dejas horeogrāfija sākas ar ideju un stāstu. Dejotāja valoda ir kustība, tāpēc svarīgi, apvienot kustības teikumos, bet horeogrāfiju stāstījumā. Dejai jāliek aizdomāties, deja ir viegli interpretējama, katrs skatītājs jo izjūt un izprot citādāk. Tā ir mākslas burvība. Esmu ievērojusi tendenci, ka mūsdienu māksla ir provokatīva, tiek radīta trausla robeža starp “atļauto” un “noklusēto”. Pirmā mīlestība katram ir citādāka, bet noteikti maina mūs, tā ir trausla robeža – “pirms un pēc”.

Kolektīva izvirzītie mērķi – šogad cītīgi strādāt, piedalīties pasākumos, plānot ārzemju braucienu un īstenot vasaras nometni.

Vēlos īpaši pateikties vecākiem! Manu dejotāju augstie sasniegumi ir arī pateicoties vecāku atbalstam!

Mēs novēlam katram atcerēties un nekad nezaudēt skaisto sajūtu, kad ienācām zālē un iemīlējām deju – tā ir katra dejotāja pirmā mīlestība.”

Tā par saviem dejotājiem stāsta kolektīva vadītāja Anna Kvelde

Esi kustībā!

 

Informāciju sagatavoja

Ivetta Tamane

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā.