Torņkalna apkaimes jauniešus aicina iesaistīties projektā “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” aicina 13 līdz 25 gadus vecus Torņkalna apkaimes jauniešus iesaistīties projektā “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta mērķis: Projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ir izstrādāts ar mērķi palīdzēt Torņakalna apkaimes jauniešiem mazināt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, nodrošinot gan individuālu atbalstu problēmu risināšanā, gan radot atbilstošus apstākļus kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai. Tādējādi, tiks paaugstinātas jauniešu zināšanas, prasmes, kompetences, veicināta viņu iniciatīva, radošums un socializēšanās, sekmēta jauniešu pašsajūta, paaugstināta pašapziņa un radīts prieks, lietderīgi un interesanti izmantojot brīvo laiku vienaudžu sabiedrībā.

Projekta aktivitātes: esam izveidojuši plašu aktivitāšu ciklu 13-25 gadus veciem jauniešiem, kurš tiks realizēts PBJC “Altona”, Altonavas ielā 6, Rīgā, Torņakalnā. Projekta ietvaros jaunieši varēs individuāli tikties ar psihologu, mentoriem un karjeras izaugsmes treneriem. Kopējās nodarbībās tiks veicināta katra personības izaugsme, ļaujot apzināties savus mērķus, vērtības, vajadzības, stiprinot motivāciju un sniedzot praktiskas metodes sevis pašpilnveidei. Lai uzlabotu pašsajūtu, dzīves kvalitāti un izprastu labāk sevi un citus vienaudžus, jaunieši organizēs un piedalīsies sarunās par dzīvi “āra kafejnīcā”, diskusijās par aktuālā tēmām Instagram, tiks veidoti podkāsti, apkopoti ieteikumi labām filmām, grāmatām. Veicinot savstarpēju uzticēšanos, 2x mēnesī būs improvizācijas mākslas nodarbības, kurās jaunieši veidos etīdes par sev svarīgām tēmām, pilnveidos prasmi pašizteikties un strādāt mijiedarībā uzticoties citiem. Pašanalīzi un pašapliecinājumu jaunieši varēs stiprināt Lego trešdienās, kurās caur sižeta izstrādi un savas lego vides veidošanu tiks paralēli veiktas sižeta foto fiksācijas, pēc tam jau kadru apstrāde, filmas montāža un prezentācijas prasmju pilnveide. Projektā plānotas arī dažādas radošās darbnīcas (pērļošana, floristika), būs praktiskās nodarbības ar dietologu, lai uzzinātu par pareizu uzturu un kopā gatavotu veselīgas maltītes. Modes un stila mākslinieki praktiskās nodarbībās konsultēs un palīdzēs izveidot katra vizuālo tēlu. Datormākslinieka vadībā jaunieši apgūs interjera, vides, produktu dizainu, kā arī apgūs sociālo tīklu saturu veidošanas prasmes un jaunu programmatūru apguvi, t.sk., 3D. Pēc jauniešu iniciatīvas projektā esam iekļāvuši ikmēneša tikšanos ar sabiedrībā pazīstamām personībām, lai uzzinātu viņu pieredzi un ieteikumus ceļā uz sasniegumiem, kā arī ikmēneša pasākumus jauniešiem kopā ar savu ģimeni, kurā ģimene kā komanda varēs pārbaudīt savas prasmes un zināšanas dažādās jomās. Tā kā priekšizpētes rezultātos jaunieši izrādīja lielu vēlmi pēc sportiskām aktivitātēm, projekta ietvaros ir paredzētas dažādas sporta spēles, 2x mēnesī deju vakari, relaksējošās sporta nodarbības, foto orientēšanās pasākumi un izbraukuma ekskursijas – pārgājieni.

Projekta plānotie rezultāti un ilgtspēja:  projekta ietvaros plānots iesaistīt vismaz 50 Torņakalna apkaimes jauniešus, kuriem būtu veicināta piederības izjūta PBJC “Altona”, radot pārliecību, ka šeit var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, saņemt individuālu atbalstu un satikt domubiedrus. Vairākas aktivitātes, kuras projekta ietvaros ir veidotas ciklogrammā, tiks turpinātas arī pēc šī projekta noslēguma, piem., “Sarunas par dzīvi āra kafejnīcā”, ģimeņu komandu spēles, sporta vakari, diskusijas par aktuālām tēmām, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Projekta ietvaros plānots labiekārtot pagalma āra dārzu ar galdiem, krēsliem, tādējādi, rodot pieejamu un estētisku vidi jauniešiem socializējoties. Tā kā šis projekts tiks realizēts sadarbībā ar Rīgas Angļu ģimnāzijas un Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldēm, kuras šajā projektā aktīvi līdzdarbosies gan kā aktivitāšu vadītāji, gan kā dalībnieki, tad arī turpmākos PBJC “Altona” pasākumos tiks turpināta sadarbība ar abu ģimnāziju skolēnu pašpārvaldēm un pasākumos piesaistīti to audzēkņi.

Projekta organizators: Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” sadarbībā  ar Rīgas Angļu ģimnāziju un Rīgas Katoļu ģimnāziju.

Projekta norise: 2021.  gada 15.jūlijs – 30.decembris

Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas sastāda 10000 EUR, no kurām valsts finansējums sastāda 100%.

Dalībai projektā pietiekties jaunieši aicināti rakstot projektsjauniesiem@gmail.com vai zvanot 26100777

Vairāk informācijas par projektu meklējiet PBJC “Altona” mājas lapā  un sociālo tīklu kontos.