Tekstilmākslas izstāde “Gadsimta griezumā”

Mūsdienu tekstilmākslas pamatakmens ir bagātīgais tautas mākslas pūrs – jostu un cimdu raksti, segu un brunču krāsainība, gobelēnu daudzveidība, kas apvienojusies ar jaunāko laiku tehnoloģijām un iespējām.  No 2018. gada 29. jūnija līdz 22. jūlijam Rīgas Sv. Pētera baznīcā būs apskatāma Latvijas simtgadei veltīta tekstilmākslas izstāde “Gadsimta griezumā”. Izstāde retrospektīvi iezīmē Latvijas tekstilmākslas izcilāko mākslinieku darbus un tās apmeklētājiem būs iespēja gūt priekšstatu par Latvijas profesionālās tekstilmākslas kopainu gadsimta garumā.

“Izstādē pārstāvēti visu paaudžu mākslinieki – gan vecmeistari, gan tie, kuri tikko absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmiju vai vēl studē. Tekstilmāksla visu laiku atrodas attīstībā – arī šodien jaunie mākslinieki apgūst dažādas tehniskās iespējas laikmetīgā formā un saturā, tādējādi tekstilmāksla mainās, pārveidojas, bagātinās ar pasaules pieredzi. Izstādes apmeklētāji varēs pārliecināties, ka mūs katru apkārtējā vide un pasaules notikumi uzrunā un iespaido atšķirīgi. Izstāde sniedz iespēju vienkopus aplūkot darbus dažādos izteiksmes līdzekļos – gan iesaistot jaunas tehnoloģijas, gan radoši transformējot klasiskās tekstilmākslas tehnikas,” stāsta Tekstilmākslas asociācijas prezidente Aija Baumane.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Tekstilmākslas asociāciju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi.