Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” organizē fotokonkursu “LATVIJĀ (pie)DZĪVOT”

Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” aicina bērnus un jauniešus līdz 25 gadu vecumam piedalīties fotokonkursā! Fotokonkursa tēma: LATVIJĀ (pie)DZĪVOT. Dalībnieki aicināti iesniegt pašu radītās fotogrāfijas, tajās attēlojot cilvēkus, vietas, objektus, vai pasākumus, kas atspoguļo Latvijas ikdienu un būtību vai ideju par to, kāda varētu būt Latvijas nākotne no dalībnieka skata punkta. Konkursa darbi jāiesūta līdz 2020. gada 29. oktobrim uz tjn@riga.lv.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti divās kategorijās – žūrijas vērtējums un skatītāju simpātija.Fotokonkursa žūrijas sastāvā būs TJN “Annas 2″ Foto studijas un Foto meistardarbnīcas pedagogi: Viktorija Eksta un Andrejs Grants, kā arī jauniešu žūrija, kuras sastāvā būs minēto studiju audzēkņi. Žūrijas labāko darbu atlasē tiks vērtēta darbu tehniskā un estētiskā kvalitāte, jaunrade un oriģinalitāte, kā arī atbilstība konkursa tēmai.

Kategorijas “Skatītāju simpātija” uzvarētāju noteiks TJN “Annas 2” Facebook lapas apmeklētāji, balsojot par iesniegtajiem darbiem ar emocijikonu “patīk” (like). Balsošana TJN “Annas 2″ Facebook lapā norisināsies no š.g. 2. novembra līdz 8. novembrim. Uzvarētāji abās vērtēšanas kategorijās konkursa noslēgumā iegūs pārsteiguma balvu. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 11. novembrī TJN “Annas 2” Facebook lapā un mājaslapā.

Visiem dalībniekiem lūdzam iepazīties ar konkursa nolikumu. Iesūtītie darbi, kas neatbilst konkursa nolikuma prasībām netiks iekļauti žūrijas un “Skatītāju simpātijas” vērtēšanā.Konkursa nolikumu iespējams lejupielādēt TJN “Annas 2” mājaslapā: http://www.tjn.lv/2020/10/05/fotokonkurss-latvija-piedzivot/

Informāciju sagatavoja: Krista Brauere, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” direktora vietniece audzināšanas jomā