TDA „Uguntiņa” piedalās TDA “Liesma” pedagoģes Margas Apsītes jubilejas koncertā

Ar vērienīgu koncertu “Dejas priekā savijies mūžs” 27. martā VEF kultūras pilī tika atzīmēta Deju svētku virsvadītājas, TDA “Liesma” pedagoģes Margas Apsītes nozīmīgā 70 gadu dzīves un 50 gadu darba jubileja. Šajā lieliskajā koncertā piedalījās arī Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” TDA “Uguntiņa”. Koncertā tika dejotas tikai Margas Apsītes mīļākās dejas. TDA “Uguntiņa” koncertā dejoja “Es bij’ meita”, Moldāvu deju “ Žoks” un Sibīrijas krievu deju. Tieši Sibīrijas krievu deja izpelnījās vislielākos skatītāju aplausus, kā arī pelnītu atzinību no bijušajiem Imanta Magones audzēkņiem. Kā atzina tagadējie vidējās paaudzes “Spriguļa” dejotāji: “Tā bija atgriešanās mūsu jaunībā.” Teiktajam pievienojās arī bijušie VDA “Daile” dejotāji un Deju svētku Goda virsvadītāja Ingrīda Saulīte.

 

Informāciju sagatavoja:

Gita Ūdre, gitaudre@inbox.lv

Mākslinieciskā vadītāja, TDA “Uguntiņa”

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

www.rsp.lv

www.facebook.com/BJCRSP