Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate

No 3. līdz 7. martam norisināsies ikgadējās Rīgas izglītības iestāžu kolektīvu tautas deju skates, taču šoreiz mērķis ir noteikts skaidrs- dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā. Tautas deju skates tiek veidotas ar mērķi apzināt un novērtēt obligātā repertuāra apguves līmeni, kā arī radīt iespēju tautas deju kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem sekmīgi sagatavoties 2015. gada svētkiem.

Tautas deju skatēs piedalīsies Rīgas izglītības iestāžu kolektīvi no visiem Rīgas rajoniem- kopumā vairāk kā pieci tūkstoši dalībnieku, sākot no pirmsskolas vecuma līdz pat 12. klases audzēkņiem. Katrs kolektīvs skatē izpildīs divas obligātā repertuāra dejas, kas ir noteiktas atbilstoši vecuma grupas grūtības pakāpei. Skatēs žūrijas komisija vērtēs gan māksliniecisko izpildījumu, gan dejas tehniku, skatuves kultūru u.c. aspektus. Atbilstoši iegūtajiem punktiem, kolektīvs iegūs Laureāta, I., II. vai III. pakāpes diplomu. Žūrija katrā vecuma grupā izvirzīs labākos tautas deju kolektīvus, kuri šī gada 25. aprīlī VEF kultūras pilī piedalīsies starptautiskās dejas dienas koncertā “Saulīt` mana, krustamāte”.

Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta repertuāra skati organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.

Novēlam raitu dejas soli visiem Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīviem!

Informāciju sagatavoja:

Santa Vancāne

Tautas deju kolektīvu skašu norises plāns

Vidzemes priekšpilsētas TDK mēģinājumu grafiks

Vidzemes priekšpilsētas TDK skates secība

Centra rajona TDK mēģinājumu grafiks

Centra rajona TDK skates secība

Ziemeļu rajona TDK mēģinājumu grafiks

Ziemeļu rajona TDK skates secība

Latgales priekšpilsētas TDK_mēģinājumu grafiks

Latgales priekšpilsētas TDK skates secība

Kurzemes rajona TDK mēģinājumu grafiks

Kurzemes rajona TDK skates secība

Zemgales priekšpilsētas TDK mēģinājumu grafiks

Zemgales priekšpilsētas TDK skates secība