Tautas deju kolektīvu koncerts “Es savai māmiņai” atpūtas centrā “LIDO”

Vakar, 8. maijā, pavasara vismīļākie svētki – MĀTES DIENA – diena, kura jāsvin un jāatzīmē savā sirdī visiem,visiem, jo tikai pateicoties MĀTEI, mēs esam šajā pasaulē.

Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi 7. maijā atpūtas centrā “LIDO” izdejoja koncertu “Es savai māmiņai”, par godu Mātes dienai.

Labais gariņš
Katrai mājai ir savs gariņš,
kas šo māju sargā
gan no lītavām un vēja,
gan no zibens bargā.
Augu dienu, augu nakti
nenoguris strādā
un kā rūķītis par visiem
nemanāmi gādā.
Itin visu prot un zina,
itin visu saprot.
Katrai bēdiņai un šņukstam
mīļu vārdu atrod.
Sijā baltu sidrabiņu,
lai tev silti būtu,
un pat sapnī sev blakus
allaž viņu jūti.
Katrai mājai ir savs gariņš,
viss ir viņa ziņā.
Tu jau zini, kā sauc viņu –
Baltā mīļā Māmuliņa.