Tautas deju kolektīvam “Skabardzēni” – 30

skabardzēniem 30_JPGJau šo sestdien, 4. jūnijā, plkst. 16.00 Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Skabardzēni” aicina būt kopā savas 30. dzimšanas dienas koncertā “Nemaz tik sen”. Teikas vidusskolas sporta stadionā kopā dejos vairāk nekā 200 “Skabardzēnu” un ap 70 TDK “Zalktis” dejotāju, no kuriem daudzi savas dejotāju gaitas uzsāka kā Skabardzēni, šobrīd tās turpina arī viņu bērni.

Koncertā tiks izdejotas “Skabardzēnu” un “Zalkšu” pašas mīļākās dejas, kuras kopā ar dejotājiem radījusi kolektīva dibinātāja un ilggadējā vadītāja Arta Melnalksne – “Lēni augu pie māmiņas”, “Dari tā dari šitā”, “Nāc, sēdies manā dirižablī” u.c., kā arī dažas citu autoru dejas, bez kurām “Skabardzēnzalkšu pūra lāde” nebūtu iedomājama – R.Spalvas “Cik zaļi mēs”, I.Pētersones-Lazdānes “Smilšu rausis”, A.Spuras “Pie dieviņa gari galdi” u.c..

Šobrīd kuplo Skabardzēnu dejotāju saimi vada Artas Melnalksnes audzēknes un „Zalkša” dejotājas Arta Slica un Rūta Lauce.