Jaunumi

ES Mūžizglītības programma Grundtvig projekts “Segundas lenguas y nuevas tecnologias”

ES Mūžizglītības programma Grundtvig projekts “Segundas lenguas y nuevas tecnologias” (Svešvalodas un jaunās tehnologijas). Projekta tēmas ir trīs mūsdienu sabiedrībai un izglītībai svarīgi jēdzieni: jaunās tehnoloģijas (IKT), svešvalodu apguve un kultūra. Pēdējā laikā svešvalodu mācīšanā pieaugusi interese par tehnoloģiju izmantošanu un jaunu mūsdienīgas komunikatīvās metodikas...

Lasīt tālāk ->

Interešu izglītība – nemainīga vērtība!

Tuvojoties jaunajam mācību gadam laikraksta „Izglītība un Kultūra” žurnāliste Laila Avotiņa sagatavoja jautājumus Rīgas interešu izglītības metodiskā centra metodiķiem. Intervija daļēji publicēta 29. augusta „Izglītībā un Kultūrā” . Šeit pieejama sarunas pilna versija. Vēlam visiem bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem...

Lasīt tālāk ->

Nāc un Piedalies!

Drīzi sāksies jaunais mācību gads. Bērni ar ziediem rokās ejot uz skolu ienesīs pilsētā svētku sajūtas. Pirmais septembris gan bērniem, gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un tuviniekiem ir arī kā neziņas tilts no bērnu brīvlaika uz jaunu zinību un pieredzes gūšanu. Pa...

Lasīt tālāk ->

Metodiskā centra izbraukuma tālākizglītības seminārs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra darbinieki devās trīs dienu darba seminārā “Izglītības iestāžu metodiķu profesionālo kompetenču pilnveide metodiskā darba organizācijā”, kas norisinājās Valdemārpils vidusskolā no 19. – 21. augustam. Semināra mērķis – personiskās efektivitātes palielināšana motivējošā vadībā, komunicējot...

Lasīt tālāk ->