Sveicam Latvijas svētkos!

Maza mana tēvuzeme

Divu roku platumā

Mīļa mana tēvuzeme

Divu roku siltumā

Dziļa mana tēvuzeme

Visa mūža garumā!
/Knuts Skujenieks/

Lai mums visiem gaišuma pilns Latvijas svētku mēnesis!