Sporta pedagogi iepazinuši Badmintonu kā sporta veidu

Kamēr skolēni atpūtās no mācību procesa un devās pavasara brīvdienās, pedagogi pilnveidoja sevi, apmeklējot Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētos tālākizglītības kursus.

2017.gada 13.martā Rīgas Teikas vidusskolā pulcējās 50 Rīgas interešu izglītības sporta pedagogi uz 12 stundu kursiem  “Badmintons sporta nodarbībās ar Shuttle Time programmu”, kas ir Pasaules Badmintona federācijas izstrādāta metodiskā programma sporta pedagogiem, un kuru sadarbībā ar Latvijas Badmintona federāciju realizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs. Programma ietver resursus un apmācību badmintona pamatu mācīšanai bērniem vecumā no 5-15 gadiem.

Kursu lektori, Pasaules Badmintona federācijas sertificētie Shuttle Time programmas treneri, Kristaps Pilveris un Dāvis Lozda visas dienas garumā dalībniekus iepazīstināja ar badmintonu kā sporta veidu. Kursu praktiskajā daļā dalībnieki apguva badmintona spēles tehnikas pamatelementus- raketes turēšanu, piespēļu veidus, pārvietošanos un spēles noteikumus. Teorētiskā daļa ietvēra Shuttle Time metodisko materiālu un video iepazīšanu, turpmākai pielietošanai badmintona praktisko nodarbību plānošanā un vadīšanā.

Kursantiem bija iespēja arī saņemt Pasaules Badmintona federācijas atzītu sertifikātu, kas atpazīstams daudzās pasaules valstīs, un dod iespēju izglītības iestādēm saņemt badmintona spēles apmācības komplektus bezmaksas, vai ar ievērojamu atlaidi.

Apgūstot šo kursa programmu, pedagogiem ir iespēja pielietot jaunās zināšanas un prasmes jau esošajās interešu izglītības programmās, piemēram, sporta spēles, kā arī atvērt jaunu sporta pulciņu- Badmintons, un uzsākt audzēkņu apmācību šajā sporta veidā.

Metodiskā centra vārdā, izsaku pateicību Rīgas Teikas vidusskolai par atbalstu badmintona inventāra un telpu nodrošināšanā, jo tikai dažās Rīgas sporta zālēs ir badmintona laukuma līnijas, kas nenoliedzami atvieglo apmācības procesu.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra sporta jomas metodiķe