Sociālie tīkli skolā – bieds vai ieguvums?

Aptauja* liecina, ka 78% Latvijas jauniešu vismaz reizi dienā izmanto internetu skolā. Mazāk nekā puse no viņiem tiešsaisti izmanto mācībām, turpretī sociālos tīklus lieto vairāk nekā 80% aptaujāto. Strauji augošās digitalizācijas dēļ sociālo tīklu lietpratība mūsdienās ir tikpat būtiska, kā formālā izglītība,** tāpēc Samsung Skola nākotnei izveidojusi ieteikumus, kā lietderīgi izmantot sociālos medijus mācību procesa uzlabošanai.

Lietpratīga sociālo mediju izmantošana var uzlabot komunikācijas un saskarsmes prasmes, attīstīt radošumu, stiprināt kritisko domāšanu, kā arī palīdzēt apgūt obligāto mācību vielu interesantā un saistošā veidā.

  1. Saziņas rīki – skolas jaunumu uzzināšanai

Kopīgā WhatsApp klases grupā var dalīties ar jaunāko informāciju par mājasdarbiem, diskutēt par apgūto jaunāko vielu, kā arī spriest par ārpusklases aktivitātēm un kopīgot klases ekskursiju piedzīvojumus. Tas ir ātrs un efektīvs veids, kā apzināt visus skolēnus, arī tos, kuri ir slimi un nespēj apmeklēt nodarbības.

  1. Atraktīvāka mācību vielas apguve

Klasē aizsāktajām diskusijām par literatūras stundā izlasīto grāmatu nav jābeidzas līdz ar skolas zvanu. Tās var turpināt privātā Facebook grupā, kuras biedri ir gan skolotājs, gan skolnieki. Turklāt diskusiju var papildināt ar piemēriem – saitēm uz rakstiem, attēliem, audio vai video failiem.

  1. Iespēja attīstīt informācijas izvērtēšanas prasmi

Sociālie tīkli, piemēram, Facebook un Twitter, var noderēt kā rīks, lai stiprinātu jauno cilvēku spēju izvērtēt publiski pieejamo informāciju. Skolotāji var lūgt tajos atrast un analizēt piemērus, kas, palīdz atpazīt viltus ziņas. Pie tam vērtējot citu cilvēku tiešsaistes komunikācijas paradumus, skolēni izkopj arī savas saziņas prasmes. 

  1. Tiešsaistes fotogalerijas radošuma veicināšanai

Viedtālrunis ar iebūvētu fotokameru ir izcils rīks, ko izmantot mācību procesā. Piemēram, kultūras vēstures stundā ir iespēja dodoties pilsētvidē, fotografēt dažādus arhitektūras elementus un paskatīties uz vēsturi ar “citām acīm”, kā arī pēcāk veidot Flickr galerijas vai, izmantojot tēmturi, fotogrāfijas kopīgot Instagram. Tāpat Instagram var veidot foto projektus un atdarināt slavenu mākslinieku gleznas, izmantojot dažādus attēlu apstrādes rīkus un filtrus. Pat ja visiem skolēniem nav piekļuve viedtālruņiem, uzdevumus var pildīt grupās.

“Nereti skolēniem trūkst zināšanu, kā efektīvi izmantot sociālo mediju platformas. Viņi paļaujas uz intuīciju vai mācās no savas un vienaudžu pieredzes, kas ne vienmēr sniedz pareizākās atbildes. Turklāt sabiedrībā pieņemts runāt par sociālo mediju riskiem – atkarību, iebiedēšanu un seksuālu uzmākšanos, taču reti tiek runāts par veselīgiem interneta lietošanas paradumiem. Jaunieši nav jābiedē ar sociālo mediju negatīvajiem aspektiem, bet viņiem jāmāca, kā tos izmantot ikdienas dzīves atvieglošanai un zināšanu apguvei. Tāpēc iesakām skolotājiem nevis liegt sociālo mediju lietošanu skolā, bet integrēt tos mācību vidē,” saka Samsung Skola nākotnei programmas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

E.Tamelīte uzsver, ka skolotāji viennozīmīgi var izmantot sociālos medijus savā labā. “Tā ir vieta, kur pat visklusākie un kautrīgākie skolēni nebaidīsies izteikt savu viedokli. Tie var uzlabot sadarbību un veidot veselīgu konkurences garu klasē, interesantā un interaktīvā veidā apgūstot mācību vielu. Tie var arī palīdzēt veidot ciešāku saiti starp skolotājiem un skolēniem, kas savukārt pozitīvi ietekmē atmosfēru stundās un mācīšanās rezultātus”. Par Samsung Skola nākotnei

Samsung Skola nākotnei ir digitālās izglītības iniciatīva, kas šogad realizē projektu “Skolēna digitālais IQ”. Tā ietvaros skolēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem un citi interesenti tiešsaistē var apgūt īpaši izstrādātu programmu digitālo prasmju pilnveidošanai un tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai. Kopš 2013. gada Samsung digitālās izglītības projektos darbā ar mūsdienu tehnoloģijām apmācīti jau vairāk nekā 235 skolotāji un direktori, un tie palīdzējuši uzlabot ikdienu vairāk nekā 40 000 skolēnu. Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv, iespēja uzzināt jaunāko: www.facebook.com/samsungskolanakotnei.

 Plašāka informācija:

Egle Tamelīte

Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā

Tālr.: + 370 9414575

E-pasts: e.tamelyte@samsung.com

* Aptauju veica „Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar “Mindshare” 2017. gada maijā, aptaujājot 616 respondentus vecumā no 14 līdz 17 gadiem.

** Grand-Clement, Sarah, Axelle Devaux, Julie Belanger and Catriona Manville. Digital learning: Education and skills in the digital age. RAND Corporation and Corsham Institute, 2017. https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF369.html