Skolotājus aicina piedalīties starptautiskā konkursā  

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina skolotājus no Latvijas piedalīties starptautiskā konkursā, kas notiek iniciatīvas “Dzīvais pavasaris” ietvaros. Konkursa uzdevums ir īstenot mācību stundu vai ārpusstundu nodarbību, kas veltīta putnu ligzdu aizsardzībai, un dalīties ar saviem labās prakses piemēriem starptautiski.Konkursā aicināts piedalīties ikviens skolotājs, kas īsteno attālinātas, virtuālas, klases vai āra nodarbības vismaz desmit bērniem vai jauniešiem neatkarīgi no to vecuma. Nodarbības tēmai ir jābūt saistītai ar šī gada programmas “Dzīvais pavasaris” tēmu “Kā mēs varam nosargāt putnu ligzdas?”. Lai piedalītos konkursā, brīvā formā (apraksts, video, prezentācija vai fotoreportāža vai tamlīdzīgi) skolotājs aicināts pastāstīt par savu nodarbību un tās aktivitātēm, iesniedzot savu pieredzes stāstu tiešsaistē. Pieteikums, norādot skolotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi, tālruņa numuru un pārstāvēto izglītības iestādi, līdz 21. jūnijam iesniedzams šeit.

Pirmās vietas ieguvējs saņems balvā mikroskopu, otrās vietas ieguvējs – tālskati, bet trešās un ceturtās vietas ieguvēji – vērtīgus putnu noteicējus. Konkursa uzvarētājus noteiks starptautiska žūrija un rezultāti tiks paziņoti www.springalive.net vietnē līdz šī gada 31. jūlijam.

Mācību stundas vai nodarbības rīkošanā, ieteicams iepazīties ar programmas “Dzīvais pavasaris” ieteikumiem putnu ligzdu aizsardzībai šeit.

“Dzīvais pavasaris” ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir rosināt bērnos interesi par putniem un to aizsardzību, ļaujot piedzīvot putnu migrācijas burvību pašu acīm. Tas ir aicinājums bērniem, viņu ģimenēm, draugiem, skolotājiem vairāk nekā 50 valstīs Eiropā, Āzijā un Āfrikā ziņot par 7 gājputnu sugu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres, dzeguzes, bišu dzeņa, krastu čurkstes un smilšu tārtiņa – novērojumiem šeit. Programmas 2021. gada tēma ir putnu ligzdu drošība.

Projektu vienpadsmito gadu koordinē starptautiskā dabas aizsardzības organizāciju savienība “BirdLife International”, ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Projekta īstenošanu jau trešo gadu finansiāli atbalsta “BirdLife International” sadarbības partneris – starptautiskais uzņēmums “HeidelbergCement”. Plašāk: www.springalive.net.

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties vairāk nekā 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā “Putni dabā”.  Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.

Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotā projekta “Dzīvais pavasaris” koordinatore Latvijā.Mob. tālr. (+371) 29683396  | E-pasts: kitija@lob.lv