Seminārs sporta peagogiem “Basketbola prasmju un iemaņu pilnveide” pulcē lielu dalībnieku skaitu

25.februārī Franču liceja sporta zālē Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizēja praktisko semināru Rīgas interešu izglītības sporta pedagogiem „Basketbola prasmju un iemaņu pilnveide”, kuru apmeklēja un apliecības saņēma rekorda liels skaits, kopā 40 dalībnieki.

Pieredzē dalījās un semināru vadīja viens no vadošajiem bērnu un jauniešu treneriem Latvijā, sporta skolas „Rīga/Rīdzene” treneris, Ainārs Čukste.

Semināra saturs tika iedalīts 3 daļās- prasmes, kuras jāapgūst basketbolā sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas klašu audzēkņiem.

Akcentēti tika demonstrēti basketbola pamatprasmju apmācības vingrinājumi, sākumskolas klašu audzēkņiem: bumbas turēšanā, kustības uzsākšanā ar driblu, apstāšanās ar bumbu un metienos no vietas un pēc divsoļa.

Pārejot no sākumskolas uz pamatskolas posmu, semināra dalībnieki izpildīja vingrinājumus, kuri palīdz apgūt pareizu aizsardzības stāju un pārvietošanos aizsardzībā, kā arī apguva daudzveidīgas piespēles, dribla tehniku un bumbas tveršanu lēcienā. Vidusskolas posmā, treneris jau iesaka dribla tehnikas paņēmienu kombinācijas un metienu lēcienā.

Kad basketbola pamatprasmes apgūtas, laiks spēlēm, rotaļām un sacensībām. Spēles un rotaļas vienmēr uzlabo emocionālo stāvokli, kas neizpalika arī šoreiz.

Metodiskā centra vārdā izsaku pateicību Rīgas Franču licejam par telpu nodrošināšanu semināra vajadzībām.

Saskaņojot ar lektoru, seminārs tika filmēts. Video materiāls būs labs palīgs katram semināra dalībniekam darbā ar audzēkņiem.

Jau 10.aprīlī praktiskais seminārs „Stājas nostiprinošie un attīstošie vingrojumi”, kuru vadīs O.Kalpaka Rīgas tautu daiļamatu pamatskolas  interešu izglītības skolotāja Daina Reinsone.

Informāciju sagatavoja

Gita Pērkone,

sporta jomas metodiķe