Seminārs Rīgas izglītības iestāži interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs (turpmāk Centrs) rīko sanāksmi/ semināru Rīgas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem

  1. gada 15.ktobbrī plkst. 15.30 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona 99, Svētku zālē.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par paveikto 2017./2018. mācību gadā
  2. Plānotie pilsētas un republikas pasākumi 2018./2019. mācību gadā
  3. Lekcija „ XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcija “Rotā” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Visa mana grezna rota” kontekstā. Lektore Inga Krišāne svētku koncepcijas autore Inga Krišāne
  4. Skolotāju labā pedagoģiskā prakse

Semināra darba kārtību lejuplādēt šeit Darba kārtība

Viva Dzene, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas programmu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 27006045

Dagnija Ramane, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 29460028