Rudens skolēnu brīvlaikā sporta pedagogi sevi pilnveidoja kursos

Kamēr audzēkņi bija devušies rudens brīvlaikā un atpūtās no skolas un nodarbībām, viņu sporta skolotāji neslinkoja un lietderīgi pavadīja laiku, izglītojoties un apmeklējot 36 stundu sporta kursus „Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņa procesā”.

Kursu pirmās dienas priekšpusdiena tika aizvadīta „Enri” sporta klubā Vaidavas ielā 4, kur “EVFizioFit” vadītājs, hokeja, basketbola, handbola vīriešu izlašu fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieslektors Ēriks Visockis teorētiski un praktiski iepazīstināja pedagogus ar spēka, līdzsvara un koordinācijas attīstīšanas modeļiem bērnu un jauniešu sportā, demonstrējot vingrinājumu izpildes tehniku un skaidrojot to dozējumu.

Dienas otrā daļa tika aizvadīta bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, kur “EVFizioFit” fizioterapeiti Agate Ādiņa  teorētiskajā nodarbībā atgādināja par uztura principiem bērnu un jauniešu sportā un ikdienā, un Hardijs Romanovskis informēja par fiziskās sagatavošanas nozīmi un treniņu struktūru bērnu un jauniešu sportā.

Nākamās divas dienas pedagogi, klausoties, diskutējot un praktiski darbojoties individuāli un grupās, aizvadīja Rīgas Franču licejā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas lektora, vieglatlētikas trenera Krišjāņa Kupļa vadībā. Lektors deva plašu ieskatu fizisko īpašību attīstīšanai- no pamatprincipiem līdz realizācijai. Kursanti tika iepazīstināti ar dažāda inventāra izmantošanas iespējām un daudzveidību, paralēli tradicionālajām metodēm, pielietojot testēšanas , spēļu un rotaļu metodes. Plaši tika diskutēts par bērnu un jauniešu motivāciju fizisko īpašību attīstīšanā un problēmsituācijām mācību- treniņu procesā.

Apkopojot pedagogu kursu novērtēšanas anketas, var secināt, ka kursu organizēšana un lektoru izvēle ir teicamā līmenī. Seminārā kopā piedalījās un apliecības saņēma 45 sporta interešu izglītības skolotāji. Metodiskā centra vārdā izsaku pateicību Rīgas Franču licejam un sporta klubam „Enri” par atbalstu telpu nodrošināšanā.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Sporta metodiskās apvienības vadītāja