Rosina jaunos putnu pētniekus dabā novērot ziemojošos ūdensputnus

Aicinot izzināt ūdensputnu dzīvi Latvijā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo bērnu un jauniešu ikmēneša aktivitātes “Putna stunda” janvāra uzdevumu – rosina jaunos putnu pētniekus dabā novērot ziemojošos ūdensputnus. Lai to varētu paveikt, ir sagatavota tematiska darba lapa un videostāsts. 

“Šogad janvāra vidū pasaulē jau 55. reizi, savukārt Latvijā jau 46. reizi norisinās ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Šogad janvārī aicinām doties dabā ģimenes ar bērniem, lai iejustos putnu pētnieka “ādā”. Lai novērotu ūdensputnus dabā, jāizvēlas sev tuvējā ūdenstilpe, jāparūpējas par savu novērojumu piefiksēšanu un, ja iespējams, jāfiksē novērotie putni fotogrāfijā, piemēram, ar mobilo tālruni,” skaidro projekta “Putna stunda” vadītājs ornitologs Agnis Bušs, mudinot pirms došanās dabā vecākus vai pedagogus ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus, kas jāpatur prātā, uzturoties ūdenstilpes tuvumā.

Janvāra mēneša uzdevums ir doties dabā un atrast drošu vietu, kur vērot ūdensputnus. Savus novērojumus bērni vecumā līdz 6. klasei aicināti atzīmēt radošā veidā, veidojot dabas dienasgrāmatas vizuālu lapu vai paša veidotu plakātu par novērojumiem, savukārt jaunieši vecumā no 13 gadiem līdz 20 gadiem aicināti iesūtīt savus novērojumus, aizpildot sagatavo darba lapu “Mana pirmā ziemojošo ūdensputnu uzskaites lapa” un pievienojot fotoapliecinājumu no novērojuma veikšanas vietas.

Par paveikto jāpastāsta citiem brīvi izvēlētā formā, piemēram, vides instalācijā, sienas avīzē, video reportāžā, radoši izveidotā sociālo tīklu ierakstā ar tēmturi #PutnaStunda vai kā citādi. Kad darbs veikts, jāziņo Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, rakstot uz e-pastu putni@lob.lv, pastāstot par paveikto un norādot uzdevuma veicējus un to vecumu, kā arī kontaktinformāciju (e-pastu un tālruni).

Lai piedalītos aktivitātē “Putna stunda”, bērniem un jauniešiem laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim ik mēnesi jāizpilda tematiskais uzdevums par ūdensputniem. Lai palīdzētu iepazīt ūdensputnus, kopā ar uzdevumiem skolēniem būs iespēja izmantot izglītojošus materiālus, tematiskus video, kā arī būs iespēja ielūkoties lielo gauru ligzdošanas sekmju uzlabošanas projektā Ikšķilē.

Noslēdzoties uzdevumu ciklam, tiks sumināts gan katra mēneša spārnotākais darbs, gan arī kopvērtējumā aktīvākās un radošākās klases vecumā grupā līdz 6. klasei un no 7. klases, kā arī aktīvākie un radošākie individuālie dalībnieki vecumā no 13 līdz 20 gadiem.

Projekts “Putna stunda” tiek īstenots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir izglītot un iesaistīt jauniešus ūdensputnu dzīves izpētē un dabai draudzīga dzīvesveida veicināšanā, līdzdarbojoties reāla ūdensputniem veltīta projekta īstenošanā.

DARBA LAPA – Ziemejošo ūdens putnu uzskaites lapa

DARBA LAPA – Latvijas ūdeņu putnu daudzveidība

Darba lapas, plakāts, kā arī vairāk informācijas: https://www.lob.lv/2021/01/putna-stunda-janvari-skolenus-aicinam-noverot-latvija-ziemojosos-udensputnus/