Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 1. kārtas darbu katalogs

Noslēgusies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkura – izstādes “ Zeme mūsu rokās” 1. kārta (turpmāk  -Konkurss). Konkursā tika iesniegti 377 darbi – 247 vizuālās mākslas un 130 vizuāli plastiskās mākslas darbi. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Valstī, Konkursa izstāde klātienē netiek organizēta, tāpēc aicinām iepazīties ar Konkursa dalībnieku radošajiem un iedvesmojošajiem darbiem digitālā formātā.

KONKURSA 1. KĀRTAS DARBU KATALOGS [spiest, lai lejupielādētu]

Konkursa afišā izmantots Pamatskolas “Rīdze” audzēknes Amandas Kačalovas darbs “Rudens” (skolotāja Marija Karkovska).

Bērni un jaunieši ar saviem darbiem apliecina savu radošumu, fantāziju un bagāto iztēli, paužot savu attieksmi un radot laikmetīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās, digitālajos darbos un fotogrāfijās, atbilstoši konkursa tēmām “Zeme”, “Daba”, “Mantojums”, “Dzīvība”, “Mēs – 2121”.

Vizuālās mākslas darbos pauž prieku par dabas skaistumu, par cilvēku attiecībām, atbildīgu un saudzīgu attieksmi pret zemi un cilvēkiem uzticētajām dabas bagātībām, atklāj nākotnes redzējumu. Vizuāli plastiskās mākslas darbi veidoti no visdažādākajiem materiāliem: no māla, stikls,  papīra, auduma, pērlītēm. Tēmas visdažādākās: ziedi, dzīvā daba, praktiski pielietojami un dekoratīvi objekti, stikla objekti, spilveni, auduma maciņi, priekšauti ar krustdūrienā izšūtiem elementiem, batikas, darbi no koka.

Konkursa 1. kārtas darbus vērtēja Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izveidota vērtēšanas komisija: Velga Jākobsone – Mg.paed., mākslas pedagogs ar ilggadēju pedagoģisko pieredzi PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, vispārizglītojošā skolā, Ilze Raudiņa Mg.art., gleznotāja, datorgrafiķe, gleznošanas pedagogs ar darba pieredze  PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Ādažu Brīvā Valdorfa skolā un Igors Bernāts – Bc.art., gleznotājs, gleznošanas, zīmēšanas pedagogs ar ilggadēju pieredzi darbā PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Savās pārdomās un atziņās dalās vērtēšanas komisijas locekle Ilze Raudiņa: “Vērtējot Rīgas 1.kārtas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” bērnu un jauniešu darbus, es ļoti iedvesmojos un sirdī jutu pateicību tiem pedagogiem, kuri strādā ar šiem bērniem, ieguldot pacietību, mīlestību un savu enerģiju! Kārtējo reizi pārliecinājos, ka pieaugot, mēs ļoti zaudējam savu spēju paskatīties uz pasauli bērna acīm! Šķiet, jo jaunāks bērns, jo radošais gars ir brīvāks! Tas ir kā atgādinājums mums pieaugušajiem, īpaši pedagogiem – sargāt bērna individuālo pasaules redzējumu un nenomākt to ar savu pieredzi, vai uzskatiem! Šis konkurss ir lieliska iespēja vienkopus izbaudīt bērnu radošo enerģiju un tās dažādību! Paldies organizētājiem, pedagogiem un bērnu vecākiem!”

1. kārtas Konkursa PROTOKOLS pieejams ŠEIT [spiest, lai lejupielādētu]

Konkursā redzētais ir apliecinājums bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku neatlaidībai, stiprumam, radošumam, mīlestībai! Paldies Jums par lielo darbu un skaisto piedzīvojumu! Visi Konkursa 1. kārtas dalībnieki saņems Diplomus vai Pateicības par piedalīšanos, kā arī balviņas. Par Diplomu un balvu saņemšanu atsevišķi tiks ziņots uz Konkursa pieteikumos norādītajiem kontaktiem.

Paldies par sadarbību kataloga izstrādē Santai Vancānei, fotogrāfam Robertam Blaubukam, SIA “Capture design”, īpaši Jānim Kauguram par digitālā kataloga izveidi. Paldies vērtēšanas komisijai! Paldies Rīgas rajonu un priekšpilsētu koordinatoriem: Maijai Feldmanei, Ilzei Rimicānei, Ilzei Herbergai un Aldai Bēvaldei, galvenajai speciālistei koru mūzikas jomā lonai Plūmei un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājam Gunāram Antapsonam par atbalstu un sadarbību! Paldies par atsaucību un palīdzību bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielas 14 dežurantiem!

!!! Informācija par 2. kārtas dalībniekiem un norisi tiks publicēta vietnē www.intereses.lv līdz 2021. gada 5. maijam. 2. kārtai neizvirzīto Darbu izņemšana Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, no 2021. gada 11. maija līdz 13. maijam no plkst. 10.00 līdz 18.00. Iepriekš nav jāpiesakās, gaidīsim Jūs norādītajos laikos!

Sekojat informācijai un uz tikšanos!

Konkursu organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā, e-pasts elita.kalnaca@intereses.lv.