Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvi tiek aicināti piedalīties radošajā festivālā “Dejo ar vadītāju”

Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvi tiek aicināti piedalīties radošajā festivālā “Dejo ar vadītāju”. Festivāla mērķis ir sekmēt deju kolektīvu pedagogu jaunradi, veidojot jaunas horeogrāfijas deju kolektīvu repertuāra pilnveidei, veicināt radošu gaisotni deju kolektīvos, iesaistot gan dejotājus, gan pedagogus  horeogrāfiju veidošanā un izpildīšanā.

Katrs deju kolektīvs dalībai festivālā var pieteikt vienu vai divas dejas. Vienā dejā jāpiedalās deju kolektīva pedagogam, kuram dejā var tikt atvēlēta jebkura loma – solo, pilnvērtīgs sastāva dejotājs, epizodiska loma, kas paspilgtina vai atklāj priekšnesuma ideju.

FESTIVĀLA NOLIKUMS.

Festivāls notiek attālināti, video formātā. Pieteikumu un dejas video dalībai festivālā jānosūta elektroniski Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenajai speciālistei Ivettai Tamanei uz e-pastu ivetta.tamane@intereses.lv  līdz  2021. gada 22. oktobrim.