Rīgas koru kopmēģinājumi, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Cienījamie koru diriģenti, šis  mācību gads ir īpašs, jo turpinām ceļu uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 2019. gada 7.oktobra nolikuma “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss un kopmēģinājumi” 5.punktu Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs (turpmāk – Centrs) organizē Rīgas izglītības iestāžu koru repertuāra apguves kopmēģinājumus 2019.gada decembrī, 2020.gada janvārī un februārī.

Lai mūsu kopējais darbs ceļā uz svētkiem būtu veiksmīgs un pozitīvu emociju pilns, rosinām ierasties kopmēģinājumos savlaicīgi, būt savstarpēji tolerantiem un pieklājīgiem. Aicinām iestādes plānot un par pavadošajām personām, iespēju robežās, izvēlēties skolotājus, kas bērnus pavadīs arī estrādē, tādējādi nodrošinot pozitīvas līdzdalības un sadarbības modeli jau kopmēģinājumu procesā.

Katrā kopmēģinājumā veicam dalībnieku reģistrāciju.

Zēnu koru kopmēģinājumi un repertuārs

5.-9.klašu, 5.-12.klašu un meiteņu koru kopmēģinājumi un repertuārs

Jaukto koru kopmēģinājumi un repertuārs

Lai skanīgi un koši!