Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola” īsteno projektu “Gadskārtu svētki”

Rīgas Jauno tehniķu centrs īsteno projektu “Gadskārtu svētki”. Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķi ir sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtība, kā arī veicināt Ukrainas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot bērnu zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un latviešu valodu.

Projekts tiks īstenots iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā, sniedzot atbalstu jauniebraucējiem no Ukrainas. Projekts sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanu Latvijas sabiedrībā un valstisko vērtību izpratni par latviešu gadskārtu svētkiem: Jāņiem, Māras dienu, Miķeļdienu un Mārtiņdienu. Projektā piedalīsies gan jauniebraukušie bērni no Ukrainas, gan Latvijā dzīvojošie bērni. Dalībniekiem vecumā no 5 līdz 11 gadiem būs iespēja veidot starpkultūru dialogu, iepazīties ar augstāk minēto svētku tradīcijām, kā arī izgatavot tematiskus suvenīrus dažādās vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Pirmās tematiskās radošās darbnīcas notiks 2022.gada 21.junijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.50

Pieteikšanās rakstot-  mmalacane@edu.riga.lv vai zvanot- 28327273. Vietu skaits ir ierobežots.

Projekta koordinatore Margarita Malcāne-Bodrova, Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe, mmalacane@edu.riga.lv

Mums būs liels prieks Jūs satikt!