Rīgas izglītības iestāžu literāro darbu konkursa “Dzejnieks un Rīga” rezultāti 

Ar mērķi rosināt bērnu un jauniešu interesi par talantīgo latviešu dzejnieku Ojāru Vācieti un viņa daiļradi, veicināt bērnu un jauniešu radošumu, bagātināt valodas krājumu un fantāziju, attīstīt spēju izteikties, kā arī veicināt piederības sajūtu Latvijas galvaspilsētai Rīgai, no 2024. 18. marta līdz 2024. gada 18. maijam Pārdaugavas BJC “Altona”, Altonavas ielā 6 un Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19, norisinājās Rīgas izglītības iestāžu literāro darbu  konkurss „Dzejnieks un Rīga”.  

Konkursā piedalījās 70 dalībnieki no 10 izglītības iestādēm. Savu skolēnu darbus konkursā iesniedza 16 skolotāji. Konkursā pārstāvētās izglītības iestādes ir Rīgas 34. vidusskola, Rīgas 95. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Ziepniekkalna vidusskola, Andreja Pumpura 11. pamatskola, pamatskola “Rīdze”, Rīgas 69. pamatskola, Rīgas Pļavnieku pamatskola un Pārdaugavas BJC “Altona”. Skolēnu  darbus vērtēja kompetenta žūrija – Ojāra Vācieša muzeja vadītāja Ieva Ķīse, PBJC “Altona” direktores vietniece izglītības darbā Balva Šlanka un PBJC “Altona” izglītības metodiķe Jolanta Komarovska.  Darbi tika vērtēti četrās klašu grupās 4. klase, 5.–6. klase , 7.–9. klase un 10.–12. klase. Visvairāk jeb 36 darbi iesniegti 7.–9. klašu grupā. 4. klašu grupā iesniegti 8 darbi, 5.–6. klašu grupā iesniegti 20 darbi, bet 10.–12. klašu grupā iesniegti 6 darbi.  Konkursa apbalvošana norisinājās 2024. gada 18. maijā Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā Starptautiskās muzeju dienas un Bērnu muzeju nakts “Astoņu kustoņu svētki” laikā.  

Visi konkursā iesniegtie darbi izlasāmi elektroniski un ievietoti QR kodos, kas skenējami šeit.

Pateicamies Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu. Liels paldies arī skolotājiem par skolēniem sniegto atbalstu interesantu un daudzveidīgu darbu radīšanā! 

Rīgas izglītības iestāžu literāro darbu konkursa “Dzejnieks un Rīga” rezultāti apskatāmi šeit. 

Uz tikšanos jaunos konkursos! 

Informāciju sagatavoja:

Pārdaugavas BJC “Altona” interešu izglītības skolotāja Paula Sonita Deruma.