Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2022 noslēgusies

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2022 noslēgusies: autoru darbi ir prezentēti un rādīti pasaulei, žūrija visus vērīgi izskatīja un pieņēma savu lēmumu, laureāti un īpašo balvu ieguvēji noskaidroti, dalībnieku apbalvošanas pasākums izskanējis. Tie kārtējo reizi bija skaisti interešu izglītības skolotāju pieredzes popularizēšanas svētki.

Šī gada skate  krāšņa ar iesniegto darbu daudzveidību gan apjomā – no apjomīgiem aprakstiem ar vairākiem pielikumiem līdz nelielam videoierakstam; gan mērķauditorijas loka plašumā – no tiem, kas izmantojami šaurā interesentu lokā, līdz plaši pielietojamiem; gan piedāvātā materiāla formātā – no vienas konkrētas nodarbības apraksta soli pa solim līdz plašas informācijas un metodikas apkopojuma; gan autoru ziņā – no individuāliem autoriem līdz pāru darbam vai vairākiem lielāku komandu darbiem. Un katrs no šiem darbiem ļoti vērtīgs un unikāls, balstīts autora pieredzē, kura pati par sevi ir neatkārtojama.

Paldies, mīļie skolotāji, par atvērtību un gatavību dalīties, par degsmi un aizrautību, par nepārtrauktu darbu jaunu ideju un pedagoģisko paņēmienu meklēšanā!

Paldies par ieguldījumu interešu izglītības attīstībā! Paldies arī interešu izglītības iestāžu metodiķiem, administrācijām un visiem, kas organizēja šo skati iestādēs, par sadarbību un  kopīgu darbu.

Paldies vērtēšanas komisijai – Patricijai Brektei-Pannetjē, Vitai Brakovskai, Ingai Sidorčikai-Bobovičai un Ingai Cimiņai, kas vērtēja skates dalībnieku darbus, un bija atklātas, patiesas, pretimnākošas un dāsnas ar pozitīviem komentāriem.

Šogad Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu krātuve papildinājusies ar 30 jauniem praktiskā darba piemēriem vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā (15), mūzikā (3), radošajās industrijās (2), sporta interešu izglītībā (5), dejā (2) un citās interešu izglītības programmās (3). Apsveicam visus skates dalībniekus, īpašo balvu ieguvējus un laureātus!

2022.gada RĪGAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS METODISKO MATERIĀLU SKATES

LAUREĀTI:

1.vieta – Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktors EDGARS ŠĀBLIS un izglītības metodiķe INGA KORŅEJEVA, darbs “VIZUĀLĀS INSTRUKCIJAS DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽĀM KĀPŠANAS SPORTA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ”;

1.vieta – Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķes un skolotājas VIVA DZENE, IVETA EIHE, ILZE RIMICĀNE, darbs “VIZUĀLĀS INSTRUKCIJAS DROŠAI IERĪČU LIETOŠANAI STIKLA APSTRĀDES, METĀLAPSTRĀDES, KOKAPSTRĀDES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS”;

2.vieta – Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāja DACE TIMULE, darbs “NEOLĪTA KERAMIKA. FORMAS UN RAKSTI”;

3.vieta – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja LAURA PĪGOZNE, darbs “TELPISKI MĀJU MAKETI UN LEĻĻU MĀJAS”.

 

ĪPAŠO BALVU IEGUVĒJI:

Par aizrautību un veiksmīgu pieredzi digitālā mācību līdzekļa izveidē – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāja DACE GRANDAVA, par metodiskais materiāls vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem “MINI GOBELĒNA AUŠANA. PALIKTNIS KRŪZEI”;

Par aizrautību un ieguldījumu audzēkņu digitālo pratību un radošuma attīstīšanā – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja INESE KREIGERE, darbs “KOMPOZĪCIJA

RADOŠAJĀ FOTOGRĀFIJĀ UN FOTO TRIKI”;

Par aizrautību un veiksmīgu, kompetencēs balstītu mācību satura izveidi – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājas SOLVITA NAGLE un RENĀTE ŠALVĪTE, metodiskā izstrādne vizuāli plastiskajā mākslā “RADI SAVU SPĒLI”;

Par sirdsdegsmi un vērtīgu pieredzi darbā ar pirmskolas vecuma audzēkņiem, nodrošinot praktiski pielietojamas nodarbības pedagogiem un vecākiem – Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” skolotāja DAGNIJA TIMULE, darbs “10 PRAKTISKĀS NODARBĪBAS “NO RUDENS LĪDZ ZIEMAI”;

Par aizrautību un veiksmīgu, kompetencēs balstītu mācību satura izveidi – Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotāja SVETLANA SAVEĻJEVA, metodiskā izstrādne veidošanā ciklam “DZĪVNIEKI”;

Par aizrautību, ideju daudzveidību un saudzīgu attieksmi pret resursiem – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāja INITA PAOŽOLE. darbs “ROTAS NO NETRADICIONĀLIEM MATERIĀLIEM. 1.DAĻA”;

 

“DARBS AR ROZINĪTI” NOMINANTI:

Par veiksmīgu video materiāla izveidi – Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolotāja MARTA ANDRUKOVIČA, darbs “VIZUĀLI DIGITĀLO UZDEVUMU KRĀJUMS PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS VECUMPOSMĀ”;

Par veiksmīgu pētnieciskā un radošā aspekta balansu un plašu praktiskās pielietošanas iespēju – Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotāja EMILIJA MIZARAITE, darbs “HAMA PĒRLĪŠU TEHNIKĀ VEIDOTS KRŪZES PALIKTNIS AR ETNOGRĀFISKO ZĪMI”;

Par aizrautību un veiksmīgu pieredzi iekļaujošās izglītības kontekstā – Rīgas Jauno tehniķu centra skolotāja SABĪNE SUDRABA-MATEREVA, darbs “TAEKVONDO BĀZES TEHNIKAS SACENSĪBU NOTEIKUMI”;

Par veiksmīgu tehnisko risinājumu online nodarbību organizēšanā – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja AĻONA ANDRIŠAKA, darbs “ONLINE MEISTARKLASE”;

Par drosmi un nepadošanos jaunu digitālo rīku apguvē – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājas IEVA DREVINA un ANDRA TILTIŅA, darbs “VIETNES BOOKCREATOR IESPĒJAS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ”;

Par atraktīvāko un intrigu raisošu prezentāciju – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājs UĢIS KRONBERGS, darbs “PIRMĀ SASKARE AR ĢITĀRSPĒLI IESĀCĒJIEM INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ”.

 

ATZINĪBAS RAKSTS par dalību skatē:

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotāja LELDE BONDE, darbs “METODISKĀS IZSTRĀDNE BRĪVI IZVĒLĒTĀ FORMĀ – MIERA PUTNS”;

Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja LELDE BONDE, darbs “Brīnumkaste”;

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāja INĀRA DUMPENIECE, darbs “MELNBALTĀ MĀKSLA – GRAFIKA”;

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotāja ILZE DZENE un ANDA GRASE, darbs “PREZENTĀCIJA PAR TDA “DANCĪTIS” DALĪBU STARPTAUTISKAJĀ DEJU FESTIVĀLĀ ITĀLIJĀ /FRANCIJĀ”;

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolotājas INGA JAUNZEME GRĪNVALDE, darbs “EFEKTĪVI INSTRUMENTI 7-9 GADĪGU BĒRNU PIRMO SOĻU APMĀCĪBAI PIROGRĀFIJĀ”;

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotāji LOLITA UN VILMĀRS IVUŠKĀNI, RIHARDS EGLĪTIS, JEĻIZAVETA MANIJA, darbs “AUDZĒKŅA DALĪBA SPORTA DEJU SACENSĪBĀS”;

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas skolotāja LIGITA KAJAKA, darbs “NO IDEJAS LĪDZ FLORISTISKAM DARBAM”;

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotāja ILZE KĪNS, darbs “SIMETRISKAS KOMPOZĪCIJAS UZDEVUMI KERAMIKĀ”;

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotājs JEGORS NAZAROVS, darbs “DAŽĀDU VALSTU UN TAUTĪBU IZKLAIDES, SPORTA UN CĪŅAS AKTIVITĀŠU INTEGRĀCIJA GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅAS NODARBĪBĀS”

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” un Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja LIENĪTE OTERSONE, darbs “2. GRUPAS ELEMENTA STRADDLE SUPPORT APGUVE SPORTA AEROBIKĀ”;

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāja IEVA STŪRĪTE, darbs “PALĪGS LABSKANĪGAI DZIEDĀŠANAI”;

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotāja AIGA TĪZENKOPFA, darbs “H.K.ANDERSENA PASAKAS ,,ĪKSTĪTE” SCENĀRIJS LATVIEŠU VALODĀ, IESAISTOT PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNUS INTERAKTĪVĀ PASAKAS ATSPOGUĻOŠANĀ – MUZIKĀLĀ TEĀTRA UZVEDUMĀ NODARBĪBAS LAIKĀ”;

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotāja KAROLINE VANCĀNE, metodiskais materiāls “ANTONIO VIVALDI “GADALAIKI”- PĀRLIKUMS DIVIEM AKORDEONIEM UN CITIEM TAUSTIŅINSTRUMENTIEM”;

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotāja VINETA VIZIŅA, darbs “KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMU ROTĀŠANA AR ANGOBAS KRĀSĀM”

 

PATEICĪBAS RAKSTS

par atbalstu skolotājiem darbu sagatavošanā, noformēšanā un prezentēšanā:

Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izglītības metodiķei MAIRAI KALNIŅAI,

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” izglītības metodiķei ANTRAI DERKEVICAI,

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” izglītības metodiķēm AIJAI KALNIŅAI un EVITAI MAĻĶEVIČAI,

Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” izglītības metodiķei JOLANTAI KALNIŅAI-POGAI,

Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” izglītības metodiķēm IEVAI MEDNEI, JOLANTAI KOMAROVSKAI, JANAI LIEPIŅAI, LELDEI KRĒSLIŅAI,

Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķei LAURAI TIMŠAI.

 

Metodisko materiālu skates darbu prezentācijas atradīsiet šeit https://www.youtube.com/watch?v=aXR3kzBPLkE&ab_channel=R%C4%ABgasIntere%C5%A1uizgl%C4%ABt%C4%ABbasmetodiskaiscentrs

https://www.youtube.com/watch?v=ckUZA2nSmSc&t=2445s&ab_channel=R%C4%ABgasIntere%C5%A1uizgl%C4%ABt%C4%ABbasmetodiskaiscentrs

Ar skates dalībnieku darbiem iespējams iepazīties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīga, iepriekš piesakoties marina.lucko@edu.riga.lv vai 26807009.

Paldies visiem par ieguldījumu un  uz tikšanos nākamā gada skatē!


Informāciju sagatavoja Rīgas interešu izglītības metodiskā centra

projektu vadītāja Marina Lučko.

Foto: Inga Korņejeva