Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra sveiciens Zinību dienā

Imants Ziedonis ir teicis : “Domāšana sākas tieši no brīnuma, izbrīna un brīnīšanās. Daba kā brīnums, cilvēks kā brīnums, un pats kā brīnums. Visas mazās cēloņsakarības ir lieli brīnumi, un brīnumaina ir to meklēšana”.

MĒS – interešu izglītības skolotāji, esam tie, kas redz šo brīnumu katrā bērnā, jaunietī, kas ver mūsu pulciņu, kolektīvu, komandu durvis. Redzam, noticam un ļaujam parādīties tam arī visiem pārējiem. MĒS plaši veram ne tikai durvis uz zināšanām, prasmēm, radošumu, domāšanu, atbildību,  pašizpausmi, MĒS plaši veram savas sirdis kopīgam ceļam, piedzīvotām veiksmēm un neveiksmēm, emocijām, aizrautībai, kas ved tālāk dzīves un, nereti, arī karjeras ceļos. MĒS ejam šo ceļu kopā, kopjot un godājot tradīcijas, veidojot jaunas. Šogad esam uz latviešu dziesmu svētku 150gades sliekšņa. Un izsenis dziesma ir bijis mūsu slepenais ierocis. “Dziesma mūs paceļ. Paceļ lielākus, labākus, sevī skaistākus. Dziesmu svētki ir visas tautas cēlēji svētki, tautas spēka cēlēji svētki”, tā Imants Ziedonis.

Lai mums kopā spēks darīt, radīt un stāvēt pāri nejēdzībām! Jo “Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks” (I.Ziedonis)

Būsim kopā!

Vēlot piepildītu 2022./2023.mācību gadu,

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vārdā,

Inga Cimiņa

Foto: Roberts Blaubuks