Vēlreiz par Rīgas Interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas ceļojošo izstādi “Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”

Bērnu ceļojošā izstāde „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”,

manuprāt, ir teicami izdevies pasākums. Visi bērni ir talantīgi, un ir brīnišķīgi, ka viņus virza, atbalsta un māca arī talantīgi skolotāji. Izstādē nebija neviena „vāja” darba, bija tikai izcili un ļoti labi. Veiksmīgi izvēlēta izstādes tēma – Voldemāra Irbes daiļrade –paver gandrīz neierobežotas iespējas gan skolotāja, gan viņa audzēkņa talanta atklāsmei, izjūtai un domāšanai. Saskarsme ar šo izstādi man sniedza īstu prieku un gandarījumu. Paldies!

Ar cieņu

Valda Knāviņa

LNMM latviešu grafikas kolekcijas glabātāja

Protoloks Irbīte