Rīgas 28.vidusskolā jauna tradīcija – RIPO AUTO

Rīgas 28.vidusskolā RIPO AUTO atklātās sacensības un dizaina konkurss notika nu jau trešo reizi – tad jau var saukto to par tradīciju. Tikās praktiski un sportiski skolotāji un varēja katrs parādīt gada laikā izdarīto, kas redzamsskolēnu darbos.

Ātruma sacensībās reģistrējās 59 auto modeļi. Dalībnieki darbojas gan interešu izglītības pulciņos skolās, gan interešu izglītības centros. Interešu izglītības centri – Aizputes novada skolēnu Jaunrades centrs, Baldones novada pašvaldības pēcpusdienas bērnu centrs “Baltais Ērglis”, Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs, Jaunrades skola, Liepājas Bērnu un jauniešu centrs, kuros darbojas bērni no dažādām vispārizglītojošām skolām. Kopumā piedalījās bērni un jaunieši no 11 vispārizglītojošām skolām, tai skaitā 2 speciālās internātskolas – Lažas un Liepājas. Šogad pirmo reizi piedalījās jaunieši no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem, kuri veiksmīgi startēja dizaina konkursā.

Dizaina konkursā piedalījās 138 auto, kas ir lielākais skaits līdz šim bijušās RIPO AUTO sacensībās. Žūrijas priekšsēdētājs un galvenais vērtētājs – žurnāla “Dari Pats” galvenais redaktors Normunds Laipnieks ar savu plašo pieredzi praktiskā jomā labi organizēja vērtēšanu un apkopoja dizaina vērtējumu.

Šogad esot jau kuplam auto skaitam izjutām tehnikas un elektronikas nepieciešamību, kas saīsinātu sacensību laiku un ļautu precīzi fiksēt ātrumus. Tomēr bija arī skolēni, kuri priecājās par iespēju kopīgi spēlēt futbolu turpat laukumā un pavadīt laiku ārpus savas skolas, kā arī 28.vidusskolas audzēkņiem bija iespēja iepazīt citu skolu skolēnus, parādīt savu skolu.

Bija prieks, ka atkal varējām tikties skolas, interešu centri un skolotāji, kuri jau ilgāku laiku darbojas RIPO AUTO jomā. Katram ir savs stils un savi “knifiņi”, par ko varēja parunāt.

Dalībnieki uzzināja arī par Rīgas 28.vidusskolas aktīvo projektu darbību. Īpašu atzinību gan no dsalībniekiem, gan Žurnāla “Dari pats” galvenā redaktora Normunda Laipnieka puses izpelnījās projekta “Caur sidraba birzi gāju, zelta koles rociņā” ideja praktiskā darbībā iepazīties ar citādo.

Paldies visiem skolotājiem – Ainaram Pūpolam Liepājas SIPS, Arnim Bačam no Liepājas Bērnu un jauniešu centra, Ģirtam Brumsonam no Aizputes un Lažas SIPS, arī Zigmundam Zaļenko, kurš ap sevi pulcējis brocēniešus un īpaši aktīvi darbojas šajā kustībā, sadarbojoties gan ar pašvaldību, gan ar Cemex un Cemex Iespēju fondu un tas parāda cik būtiski ir ne tikai entuziasms, bet arī reāls finansu atbalsts attīstībai. Paldies Jānim Stankevičam no Kalnciema pagasta pamatskolas par iesaistīšanos. Vēl – īpaši paldies Gitai Kudiņai no Brocēniem par atbalstu un pacietību.

ĀTRUMA SACENSĪBU GODALGOTO VIETU SARAKSTS

DIZAINA KONKURSA NOMINĀCIJAS UN GODALGOTO VIETU SARAKSTS

Paldies Rīgas 28.vidusskolas kolēģiem un direktora vietniecei Mārītei Miķelsonei, Rīgas 28.vidusskolas direktoram Guntaram Jirgensonam par iespēju un atbalstu.

 

Arnolds Ziemelis,

Pulciņa RIPO AUTO vadītājs,

Jaunrades skolas direktors.